<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=229717522692035&ev=PageView&noscript=1" />

începe de azi 

Descoperă Metoda Dovedită Prin Care Să-Ți Scrii O Lucrare De Grad Corectă...
Care Să Fie Neplagiată Și Pe Placul Comisiei Neplagiată Și Pe Placul Comisiei

Fiecare cuvânt contează.
Vei descoperi formula completă pe care am dezvoltat-o pentru tine, ca să iei nota 10 la susținerea Lucrării de Grad. nota 10 la susținerea Lucrării de Grad.

Te îngrijorează faptul că nu vei termina lucrarea la timp, că nu se va ridica la nivelul așteptărilor coodonatorului sau ai temeri legate de plagiat?

Am o veste bună pentru tine!
Scrierea lucrării tale de grad este pe cale să se întâmple chiar acum.
Dar mai întâi am o pregătit ceva pentru tine...

MAI AI PUȚIN TIMP LA DISPOZIȚIE... CA SĂ-ȚI FINALIZEZI LUCRAREA?
ÎNCEPE DE AZI SĂ-ȚI SCRII LUCRAREA DE GRAD!

O singură plată! Acces pe 1 an și 6 luni!
EȘTI LA UN PAS DE SCRIEREA LUCRĂRII TALE

Iată cum te voi ajuta:

1. Platformă de învățareAi acces instantaneu la cursul de scriere academică sub formă video + text... care oferă o bază de cunoștințe structurată și care facilitează înțelegerea rapidă a cerințelor pentru scrierea lucrării. Platforma poate fi accesată oriunde și de la ce oră dorești de pe calculator, telefon, tabletă sau laptop.
2. Înveți cum să-ți structurezi lucrarea. Îți ofer ajutor în structurarea logică și coerentă a lucrării, de la început până la sfârșit. În felul acesta îți vei crește claritatea și coerența lucrăriii.
3. Înveți cum să-ți scrii metodologia de cercetare. Începând de la construirea instrumentelor necesare colectării datelor (chestionar, interviu, focus grup, fișa de observație, experiment, studiul de caz, etnografia, grounded theory). În felul acesta îți vei îmbunătăți rigurozitatea științifică a lucrării și validitatea rezultatelor.
4. Înveți cum să-ți scrii cercetarea teoretică. Îți ofer sfaturi în structurarea și scrierea revizuirii literaturii de specialitate. În felul acesta îți vei fundamenta lucrarea în teorie, evidențiind relevanța și contribuția acesteia la domeniu.
5. Înveți cum să aplici teoria în practică pentru a aborda probleme practice și a analiza datele. În felul acesta vei demonstra utilitatea practică a cercetării, adăugând valoare și profunzime analizei. 
6. Înveți cum să elaborezi introducerea și concluziile. În felul acesta îți vei îmbunătăți impactul și persuasiunea lucrării, facilitând o bună primă impresie și o concluzie memorabilă.
7. Verificarea calității conținutului. Îți voi evalua lucrarea pentru a asigura conformitatea cu standardele academice și originalitatea acesteia. În felul acesta îți vei crește șansele de succes academic și profesional, evitând problemele de integritate academică.
8. Pregătirea pentru prezentare. Îți voi oferi indicațiile necesare în realizarea unei prezentări PowerPoint și a unui discurs convingător. În felul acesta îți vei crește eficacitatea comunicării și impactul lucrării în fața comisiei de evaluare.
8. Acces la platformă pentru traducerea materialelor și soft verificare plagiat
9. Acces în program pe 1 an și 6 luni.
10. Mă asigur că lucrarea ta este de top și îndeplinește toate cerințele academice conform ghidului de redactare.

Profită de cea mai bună ofertă a anului... ca să-ți scrii cea mai bună lucrare.

Înscrierea se face de pe butonul portocaliu.

Ioana

Când am văzut că nu mă descurc, am apelat la ajutor.

Colaborarea cu tine a fost o experiență pe care cu siguranță nu o voi uita. Am simțit că am pe cineva căruia îi pasă de persoana mea și care cu siguranță nu este interesată de bani. Am găsit în tine un om de nădejde, un om de o calitate rar întâlnită în ziua de azi. Am văzut un om sensibil, sufletist și foarte dedicat în ceea ce face. Am primit sprijin mai mult decât mă așteptam. Un profesionist desăvârșit.

Am susținut lucrarea, am urmat pașii întocmai care sunt în tutoriale. Nota a fost 10, antrenorul nu poate fi notat decât cu maxim, sufletul nu se poate nota. Mulțumesc Lorena, ești o ființă specială cum nu mi-a fost dat să întâlnesc până acum.

Recomand programul Diplomade10 pentru calitate, seriozitate, profesionalism și în final pentru garantarea reușitei. Este un program bine structurat și care duce la ceva ce nu poate fi uitat. Logică în gândire și organizare pentru ceea ce dorești să realizezi.

Mulțumesc frumos om special!Soluția completă și personalizată pentru scrierea Lucrării de Grad

Este prima oară când scrii lucrarea de grad și nu prea ştii cum stau lucrurile, ce trebuie să scrii și cum să o organizezi?

Nu reușești să-ți notezi gândurile pe foaie, îți lipsesc abilitățile de scriere și atitudinea critică? sau... 

Ai început să scrii lucrarea, dar nu prea te descurci? sau...

Ai scris câteva pagini, dar nu ești sigur(ă) dacă e bine?

Sau dacă crezi că multe dintre informațiile pe care ai început să le scrii sunt pe lângă subiect… și te simți în urmă pentru că timpul trece şi te depășește situația....

Te învăț cum poți atinge acest obiectiv, cu ajutorul unor metode și strategii ușor de înțeles și de pus în aplicare...

Dacă ești profesor și îți dorești să-ți scrii o lucrare de grad 1 originală, foarte bine structurată și de succes, realizată la un înalt caracter științific...

Te învăț cum poți atinge acest obiectiv incredibil, fără efort, cu ajutorul unor metode și strategii ușor de înțeles și ușor de pus în aplicare sub forma unui program complet și dovedit...

Însă, nu dispera. Am pregătit ceva pentru tine...

Vei avea o lucrare și o prezentare Profesionistă la care vei lua nota maximă. 

Despre Lorena...

Salut,

Numele meu este Lorena Dumitrașciuc. 

Și sunt doctor în management.

De asemenea, am finalizat și un program de postdoctorat... tot în management.

În perioada doctoratului și postdoctoratului am publicat și articole științifice pe care le poți găsi indexate pe Google Academic.

Sunt la curent cu tot ce înseamnă noutățile în scrierea academică.

De-a lungul timpului am îndrumat mulți profesori preuniversitari pe diverse domenii... să-și realizeze lucrarea de grad 1... pentru că lucrarea de grad este echivalentul tezei de doctorat.

Însă înainte de toate trebuie să știi că...

Lucrarea de grad 1 este o componentă esențială a carierei profesorilor preuniversitari în România

......

Acesta reprezintă o modalitate prin care profesorii pot să-și îmbunătățească abilitățile didactice, să-și dezvolte competențele și să-și îmbogățească cunoștințele în domeniul educației. 

Obținerea gradului didactic 1 prin completarea cu succes a Lucrării de grad 1 poate aduce beneficii financiare profesorilor preuniversitari din România.

Conform sistemului de salarizare a personalului didactic din România, obținerea gradului didactic 1 poate fi asociată cu o creștere a salariului.

Atunci când un profesor obține gradul didactic 1, acesta poate beneficia de un spor salarial, care poate varia în funcție de reglementările legale și de dispozițiile locale. 

Cu toate acestea, e important să menționăm că salariile profesorilor depind de diverse factori, cum ar fi experiența, gradul didactic, tipul de unitate de învățământ, și altele. 

În plus, obținerea gradului didactic 1 poate deschide și noi oportunități în cariera unui profesor, cum ar fi posibilitatea de a fi implicat în activități educaționale speciale, ceea ce poate contribui la dezvoltarea ulterioară a carierei și, implicit, la creșterea veniturilor.

Pentru acordarea gradului didactic I...

...profesorilor cu funcția de bază în învățământ și cu normă întreagă li se solicită să aibă o anumită experiență în predare. 

Mai precis, aceștia trebuie să aibă o vechime de cel puțin 4 ani de la obținerea gradului didactic II sau de cel puțin 3 ani, în cazul personalului didactic care a obținut gradul didactic II cu media 10.

Pentru personalul didactic care ocupă poziții asociate sau suplinitoare și care nu a prestat la catedră cu normă întreagă, se efectuează un calcul anual al coeficientului de experiență la catedră. 

Acest coeficient este obținut prin împărțirea numărului de ore prestate de candidat în acel an la numărul total anual de ore corespunzător funcției didactice cu normă întreagă din care a prestat ore. 

Această calculare ține cont și de numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului școlar.

Coeficientul este calculat pentru fiecare an de predare la catedră, după obținerea gradului didactic II

Condiția de experiență la catedră specificată este considerată îndeplinită atunci când suma coeficienților anuali obținuți în acest fel este de cel puțin 4, respectiv 3, în cazul candidaților care au obținut media 10 la examenul de acordare a gradului didactic II.

Pentru profesorii titulari care ocupă funcții ce includ dreptul de rezervare a postului didactic conform articolului 101 al Legii nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, perioada în care postul didactic este rezervat este considerată experiență la catedră. 

Pentru a beneficia de această considerare, cadrele didactice aflate în această situație trebuie să predea cel puțin 4 ore pe săptămână în anul în care sunt supuse inspecției speciale.

În toate situațiile, vechimea la catedră necesară pentru a se califica se calculează începând de la data obținerii gradului didactic II sau de la 1 septembrie a anului școlar următor după susținerea examenului, și se încheie la 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și lucrarea metodico-științifică.

Aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I

Pentru a fi acceptat la examenul de obținere a gradului didactic I, candidatul trebuie să îndeplinească mai multe cerințe, care atestă competența sa didactică și calitatea prestației sale în domeniul educației.

Aceste cerințe includ următoarele:

Candidatul trebuie să obțină calificativul "foarte bine" la aprecierile anuale, la inspecția curentă și la inspecțiile școlare, dacă acestea au avut loc, în ultimii 2 ani de activitate premergători înscrierii.

Candidatul trebuie să se evidențieze printr-un înalt nivel de competență didactică, care se reflectă în rezultatele obținute în procesul de învățământ, în preocupări și realizări în cercetarea și inovarea procesului de învățământ, în inițiativa și responsabilitatea în promovarea culturii calității în organizația școlară, precum și printr-o conduită etică și deontologică ireproșabilă.

Aceste criterii trebuie să reiasă din memoriul de activitate întocmit de candidat și anexat la cererea de înscriere.

Candidatul trebuie să obțină recomandarea consiliului profesoral al unității de învățământ în care este angajat sau în care și-a desfășurat activitatea în ultimii 2 ani premergători înscrierii.

În cazul în care a lucrat în mai multe unități de învățământ, poate să includă în dosarul de înscriere recomandări de la fiecare unitate.

Pentru înscrierea şi participarea la probele examenului de acordare a gradului didactic I

... candidaților li se impune să treacă prin cel puțin două inspecții școlare curente, conform dispozițiilor legale stipulate la articolul 35 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste inspecții sunt programate în următoarea manieră:

Prima din cele două inspecții curente se planifică la cererea cadrelor didactice înainte de a se înscrie pentru obținerea gradului didactic I.

A doua inspecție curentă se programează în intervalul cuprins între momentul înscrierii și susținerea inspecției speciale.

Profesorii care îndeplinesc condițiile legale și doresc să se înscrie pentru a obține gradul didactic I trebuie să solicite efectuarea primei inspecții curente printr-o cerere-tip în perioada 1-31 octombrie a anului care precede depunerea dosarului de înscriere.

Aceste cereri vor fi transmise conducerii unităților de învățământ, care la rândul lor le vor înainta la inspectoratul școlar județean/al municipiului București, unde vor fi înregistrate oficial și supuse validării consiliului de administrație.

Inspecțiile curente sunt efectuate de către inspectori școlari specializați din inspectoratele școlare sau de către cadre didactice din corpul de metodiști al inspectoratului școlar, desemnați cu delegație.

Aceste cadre didactice care efectuează inspecțiile curente trebuie să dețină cel puțin gradul didactic I, să aibă aceeași specializare ca și candidatul care susține inspecția specială, și să aibă cel puțin același nivel de studii cu acesta.

Inspecțiile curente constau în asistența și evaluarea a patru activități didactice, care se desfășoară într-una dintre specializările prezentate pe diploma/diplomele candidatului sau în specializarea/specializările pe care profesorul le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic în învățământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului.

Pentru a promova inspecțiile curente, candidații trebuie să obțină calificativul "foarte bine". Inspețiile curente promovate sunt valabile pe o perioadă de patru ani.

Răspunderea pentru planificarea, monitorizarea și evidența inspecțiilor curente revine inspectoratelor școlare, prin intermediul inspectorilor școlari pentru perfecționare și formare continuă, precum și a inspectorilor de specialitate.

Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe bază de cerere

În fiecare an, în perioada cuprinsă între 1 octombrie și 31 octombrie a anului școlar în care se organizează colocviul de admitere, candidații trebuie să depună dosarul de înscriere împreună cu o serie de documente la conducerea unităților de învățământ.

Procedura de finalizare a înscrierii candidaţilor din seria curentă

...corespunzător anului școlar în care are loc colocviul de admitere, implică următoarele etape și termene:

Până la data de 15 ianuarie a anului în care se desfășoară colocviul de admitere, inspectorul de perfecționare și formare continuă trimite listele nominale cu cadrele didactice aprobate pentru a fi înscrise la examenul de obținere a gradului didactic I către instituțiile de învățământ - centrele de perfecționare. Aceste liste sunt însoțite de dosarele candidaților.

În perioada 7-14 iunie a fiecărui an, directorii unităților de învățământ transmit inspectoratelor școlare procesele-verbale de inspecții curente desfășurate în anul școlar respectiv. Aceste documente sunt copiate și autentificate prin semnătura și ștampila conducătorului unității școlare unde a avut loc inspecția. Fiecare proces-verbal este însoțit de un document care atestă vechimea la catedră a cadrelor didactice.

Directorii unităților de învățământ sunt responsabili să monitorizeze, până la finalul anului școlar în care se desfășoară inspecția specială și lucrarea metodico-științifică, respectarea de către cadrele didactice înscrise la examenul de obținere a gradului didactic I a condițiilor legate de vechimea efectivă la catedră și de obținerea calificativului "foarte bine" la aprecierile anuale și la a doua inspecție curentă. Inspectoratele școlare trebuie să fie informate în mod operativ cu privire la situațiile în care aceste condiții nu sunt îndeplinite.

Inspectoratele școlare au datoria să transmită rapid instituțiilor de învățământ - centrele de perfecționare informații cu privire la nerespectarea condițiilor cerurte. Ultima astfel de informare trebuie să fie expediată în mod obligatoriu până la data de 1 iulie a anului școlar în care au avut loc inspecțiile speciale și lucrările metodico-științifice.

Profesorii înscriși la examenul pentru obținerea gradului didactic I, care nu au obținut calificativul "foarte bine"

... la aprecierile anuale și la a doua inspecție școlară curentă până la momentul obținerii acestui grad, precum și cei care au fost supuși sancțiunilor, nu pot fi propuși pentru acordarea gradului didactic I.

Pentru acești profesori care se află în aceste situații:

Probele și, după caz, finalizarea examenului pentru obținerea gradului didactic I se amână cu un an. Inspectoratul școlar reprogramază a doua inspecție școlară curentă pe parcursul anului de amânare.

În cazul sancțiunilor, profesorii își pot finaliza obținerea gradului didactic I în anul școlar următor, numai după ce sancțiunea le-a fost ridicată, cu recomandarea consiliului profesoral al unității de învățământ unde sunt angajați și cu acordul inspectoratului școlar.

Dacă, pe parcursul anului de amânare, profesorii nu reușesc să îndeplinească condițiile specificate în acest articol, vor pierde examenul de acordare a gradului didactic I, inclusiv în cazul în care au susținut și promovat inspecția specială și lucrarea metodico-științifică. Aceștia se pot reînscrie pentru o altă sesiune de examen, atunci când îndeplinesc cerințele de înscriere.

Inspectoratele școlare au responsabilitatea de a informa în mod operativ instituțiile de învățământ - centrele de perfecționare cu privire la situațiile menționate în prezentul articol, folosind documente scrise.

Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I constau în


a) Colocviu de admitere;

b) Elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice;

c) Inspecţie specială precedată de două inspecţii curente;

d) Susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice.


Colocviul de admitere pentru obținerea gradului didactic I este programat anual

... în intervalul 15 ianuarie - 15 februarie, în conformitate cu procedura de organizare și desfășurare specifică.

Acest colocviu se bazează pe o tematică și o bibliografie aprobate anual de către fiecare centru de perfecționare autorizat de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pentru fiecare specialitate în parte. 

Tematica este structurată în două arii tematice:

a) Tematică referitoare la metodologia cercetării pedagogice și tehnicile de elaborare a unei lucrări metodico-științifice;

b) Tematică legată de domeniul de specialitate și aspecte legate de didactică specifică acestuia.


Evaluarea la colocviul de admitere pentru gradul didactic I

... constă în acordarea calificativelor "admis" sau "respins". Rezultatele obținute în cadrul colocviului de admitere nu pot fi contestate. 

Candidații declarați respinși la acest examen au dreptul să se reînscrie pentru a susține examenul după o perioadă de 3 ani. 

Reînscrierea presupune depunerea unui dosar nou și urmarea procedurilor prevăzute în această metodologie.

Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I

Este formată din cadre didactice cu studii superioare.


Elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice

... reprezintă o probă menită să evidențieze capacitatea candidatului de a evalua și valora experiența sa didactică dobândită la catedră, de a investiga fenomenele educaționale utilizând metodologia cercetării pedagogice, și de a identifica factorii, semnificațiile și modalitățile de îmbunătățire, inovare și dezvoltare a procesului educațional.

Această lucrare trebuie să arate interesul candidatului pentru actualizarea continuă a cunoștințelor de specialitate și psihopedagogice, precum și capacitatea sa de a analiza critic diferitele abordări în domeniul didactic specific.

- Lucrarea metodico-științifică se elaborează în intervalul de timp cuprins între 15 februarie a anului școlar în care se susține colocviul de admitere și 31 august a anului școlar următor.

- Elaborarea lucrării metodico-științifice se desfășoară sub îndrumarea unui conducător științific desemnat de instituția de învățământ - centrul de perfecționare care organizează examenul.

Conducătorul ştiinţific poate fi...

Pentru profesori din învăţământul de masă şi învăţământul special, antrenori şi cadre medicale cu studii superioare: profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie sau având specialitatea în care candidaţii susţin examenul, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială sau de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul respectiv de specializare sau a finalizat studii de doctorat ori masterat în ştiinţele educaţiei.

Pentru educatoare/învăţători şi profesori pentru învăţământul preşcolar/primar: profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, cadre didactice din învăţământul liceal cu gradul I, având specialitatea pedagogie sau având specialitatea corespunzătoare disciplinelor din planul de învăţământ al specializării de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială sau de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul primar sau preşcolar.

Pentru învăţători-educatori, învăţători, învăţători itineranţi, institutori şi educatoare/institutori din învăţământul special: profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie sau psihopedagogie specială, sau un profesor cu gradul didactic I având specializarea pedagogie sau psihopedagogie specială care a predat în învăţământul special sau a participat ca formator în cadrul programelor de perfecţionare/formare continuă a personalului didactic din învăţământul special.

Pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii medii: profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor ori doctorand având specialitatea în care candidaţii susţin examenul ori o specializare din acelaşi domeniu sau un cadru didactic din învăţământul secundar, cu studii superioare în domeniul de specializare în care candidaţii susţin examenul şi cu gradul didactic I.

Desemnarea conducătorilor ştiinţifici...

... se face de către centrul de perfecţionare, în funcţie de două criterii, respectiv:

a) corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico-ştiinţifice şi domeniul de competenţă al coordonatorului;

b) opţiunea scrisă a candidaţilor, în limita numărului maxim de coordonări aprobate de centrul de perfecţionare pentru fiecare profesor coordonator.

Candidatul trebuie să colaboreze strâns cu profesorul conducător

... pe toată durata elaborării lucrării, urmând un program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul are dreptul să refuze să avizeze lucrarea pentru depunere în termenul prevăzut de metodologie.

Conducătorii științifici au responsabilitatea de a furniza candidaților coordonati asistență metodico-științifică în timpul procesului de elaborare a lucrării și de a oferi repere pentru monitorizarea și autoevaluarea calității lucrării. 

Conducătorii care nu își îndeplinesc aceste obligații pot fi sancționați cu suspendarea acestui drept pentru o perioadă stabilită de conducerea centrelor de perfecționare. 

În cazul centrelor de perfecționare din învățământul preuniversitar, sancțiunile sunt stabilite cu aprobarea inspectoratelor școlare județene sau a municipiului București.

Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de admitere

Repartizarea candidaților admiși la colocviul de admitere către conducătorii științifici se efectuează într-o primă fază imediat după desfășurarea colocviului, în urma consultării candidaților și având în vedere criteriile menționate în lege.

Acest proces se desfășoară în mod echitabil, asigurând o distribuție rațională a numărului de lucrări pentru fiecare profesor conducător.

Repartizarea finală a candidaților la conducătorii științifici este stabilită de conducerea centrului de perfecționare și este comunicată candidaților în termen de cel mult 10 zile de la încheierea colocviului de admitere.

Răspunderea pentru conţinutul şi calitatea lucrării metodico-ştiinţifice

Responsabilitatea pentru conținutul și calitatea lucrării metodico-științifice, precum și pentru respectarea normelor juridice și deontologice referitoare la creația științifică și drepturile de autor revine integral candidatului.

Conducătorului științific nu i se pot atribui erorile, abordările de calitate scăzută sau preluările neautorizate din literatura de specialitate sau din alte surse.

Nota acordată pentru lucrare de către conducătorul științific reflectă calitatea lucrării și, implicit, calitatea prestației metodico-științifice a candidatului, fără a influența calitatea conducerii științifice.

Criteriile pentru elaborarea și evaluarea lucrării metodico-științifice necesare pentru obținerea gradului didactic I sunt specificate în lege.

Lucrările metodico-științifice trebuie să fie depuse la instituțiile de învățământ - centre de perfecționare până la data de 31 august a anului școlar următor aceluia în care s-a susținut colocviul de admitere.

Acestea trebuie să fie prezentate în format scris, sub formă tipărită și pe suport electronic, în format PDF, salvate pe un CD. Pe ultima pagină a lucrării trebuie să fie atașată o declarație de autenticitate, sub propria răspundere a candidatului, care atestă că:

a) lucrarea a fost elaborată în mod personal și aparține în întregime candidatului;

b) nu au fost utilizate surse externe în afara celor menționate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte, date sau elemente grafice din alte lucrări sau surse fără citarea corespunzătoare a acestora, inclusiv în cazul în care candidatul a mai folosit lucrarea în alte examene sau concursuri.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific

Pentru a depune lucrarea, este necesară obținerea unui aviz scris din partea profesorului conducător științific. 

În situația în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, profesorul conducător are responsabilitatea de a preciza motivele respingerii. 

Candidații cărora le-au fost respinse lucrările pot contesta decizia în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestările vor fi soluționate în termen de 3 zile de la data depunerii acestora.

Lucrările metodico-științifice depuse vor fi înregistrate cu număr și dată la secretariatul instituției de învățământ - centru de perfecționare. 

Candidații sunt obligați să depună un exemplar al lucrării și la biblioteca sau cabinetul metodic al instituției de învățământ în care urmează să aibă loc inspecția specială și susținerea lucrării, astfel încât să poată fi consultate de membrii comisiei metodice.

Profesorii conducători au datoria de a întocmi, pentru fiecare lucrare pe care au îndrumat-o, un referat care atestă acceptarea sau respingerea lucrării pentru susținere. 

Aceste referate trebuie să fie depuse la instituția de învățământ - centru de perfecționare până la data de 10 septembrie a anului școlar în care se va susține lucrarea.

Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice

Proba de elaborare a lucrării metodico-științifice este evaluată printr-o notă acordată de profesorul conducător științific, notă ce variază de la 10 la 1 și poate fi exprimată fie printr-un număr întreg, fie cu zecimale. 

Această notă va fi înregistrată în referatul întocmit de conducătorul științific la finalul fiecărei lucrări îndrumate. 

Pentru ca lucrarea să fie acceptată la susținere, este necesar ca ea să obțină o notă de cel puțin 8 (opt). 

Candidații cărora nu li s-a acordat nota minimă vor fi considerați respinși la examenul pentru obținerea gradului didactic I și nu vor putea susține următoarele probe, respectiv inspecția specială și susținerea lucrării.

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice

... sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare, indicând dacă lucrarea a fost acceptată sau respinsă pentru susținere. 

Candidații care au fost respinși la proba de elaborare a lucrării metodico-științifice pot depune contestații în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. 

Contestările vor fi soluționate în termen de 3 zile de la depunere.

Contestațiile menționate anterior vor fi analizate și soluționate de comisii special constituite în acest scop. 

O comisie de contestații va fi alcătuită din 3 cadre didactice, selectate dintre profesorii cu calitatea de conducător științific sau care îndeplinesc cerințele pentru a fi conduși științific, având expertiză în același domeniu de specializare sau în domenii conexe cu domeniul lucrării contestate. 

Hotărârile comisiei de contestații sunt definitive.

În situația candidaților respinși la proba de elaborare a lucrării metodico-științifice, aceștia pot solicita amânarea probelor de susținere a inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice cu un an școlar. 

Aceștia vor putea susține aceste probe în anul școlar următor cu condiția de a obține avizul pentru depunerea lucrării, respectiv referatul de acceptare pentru susținerea lucrării din partea profesorului conducător. 

Candidații care nu îndeplinesc această condiție după anul de amânare se consideră respinși la examenul pentru acordarea gradului didactic I și vor putea solicita reînscrierea pentru susținerea examenului după 3 ani școlari, depunând un nou dosar de înscriere și urmând toate etapele prevăzute în regulamentul prezent.

Candidaţii admişi la colocviul de admitere...

... care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţifică, datorită unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reînscrie pentru susţinerea acestei probe în anul şcolar următor, fără un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului şcolar.

În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/neaprobarea amânării susţinerii acestei probe.

Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice

... pentru obținerea gradului didactic I au loc în școala în care candidatul este angajat sau, dacă este cazul, în altă unitate școlară, cu aprobarea inspectorului de perfecționare și a directorului respectivei instituții școlare, în intervalul 1 octombrie - 5 iunie a anului școlar următor anului în care lucrarea metodico-științifică a fost elaborată.

Procedura de inspecție specială și susținere a lucrării metodico-științifice se desfășoară în aceeași zi și implică o comisie de examinare formată dintr-un președinte și doi membri, conform regulamentelor menționate în articolul 69. 

Componența comisiilor de inspecție specială și susținere a lucrării metodico-științifice, structurate pe categorii de personal didactic și specializări, este propusă de conducerea instituției de învățământ - centru de perfecționare care coordonează examenul și este aprobată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. 

Pentru obținerea aprobării, propunerile de comisii trebuie depuse la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării până la data de 20 septembrie a anului școlar în care se desfășoară inspecția specială.

Candidaţii declaraţi respinşi

... la inspecția specială sau lucrarea metodico-științifică pot să încerce din nou examenul după 3 ani școlari. 

Pentru a face acest lucru, trebuie să depună un dosar de înscriere complet nou și să urmeze toate procedurile specificate în prezentul regulament.

Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice

... pentru obținerea gradului didactic I au loc în școala în care candidatul este angajat sau, dacă este cazul, în altă unitate școlară, cu aprobarea inspectorului de perfecționare și a directorului respectivei instituții școlare, în intervalul 1 octombrie - 5 iunie a anului școlar următor anului în care lucrarea metodico-științifică a fost elaborată.

Procedura de inspecție specială și susținere a lucrării metodico-științifice se desfășoară în aceeași zi și implică o comisie de examinare formată dintr-un președinte și doi membri, conform regulamentelor menționate în articolul 69. 

Componența comisiilor de inspecție specială și susținere a lucrării metodico-științifice, structurate pe categorii de personal didactic și specializări, este propusă de conducerea instituției de învățământ - centru de perfecționare care coordonează examenul și este aprobată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. 

Pentru obținerea aprobării, propunerile de comisii trebuie depuse la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării până la data de 20 septembrie a anului școlar în care se desfășoară inspecția specială.

Personalul didactic din învățământul preuniversitar care a obținut titlul de doctor

... în domeniul fundamental sau în specialitatea pe care o predă poate solicita acordarea gradului didactic I prin intermediul unei inspecții școlare speciale, conform dispozițiilor prevăzute la articolul 36, alineatul 3, din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cadrelor didactice care au obținut titlul științific de doctor li se poate acorda gradul didactic I pe baza unei inspecții școlare speciale, cu condiția îndeplinirii simultane a următoarelor criterii:

a) să îndeplinească condiția stabilită la articolul 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) să fi obținut doctoratul în domeniul fundamental sau în specialitatea pe care o predă.

(3) Pentru a putea fi aprobată înscrierea la examenul de obținere a gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor și a unei inspecții școlare speciale, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fi obținut cel puțin calificativul "foarte bine" la evaluările anuale în ultimii 2 ani de activitate anteriori înscrierii;

b) să aibă recomandarea consiliului profesoral al unității de învățământ la care este angajat sau al unității în care a prestat servicii în ultimii 2 ani anteriori înscrierii.

În cazul în care a desfășurat activități în mai multe unități de învățământ, candidatul poate include în dosarul de înscriere evaluări anuale și recomandări din fiecare unitate.

Validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic I

.... centrele de perfecționare din instituțiile de învățământ transmit, până la data de 1 iulie a anului școlar în care au avut loc inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice, tabele nominale cu candidații acceptați, în două exemplare, atât în format tipărit, cât și în format electronic, conform modelului specificat în anexa nr. 12 la această metodologie.

Aceste documente vor fi însoțite de un rezumat concis care detaliază modul de organizare și desfășurare a examenului, precum și de sugestii pentru îmbunătățirea programului de perfecționare prin acordarea gradului didactic I.

Validarea rezultatelor examenului pentru obținerea gradului didactic I se efectuează de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin intermediul unui ordin emis de ministrul educației. Aceasta se bazează pe tabelele primite de la centrele de perfecționare și implică utilizarea unei proceduri de verificare numerică pentru asigurarea corectitudinii datelor.

Certificatelor standard pentru obținerea gradului didactic I sunt eliberate de către centrele de perfecționare după primirea aprobării din partea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în conformitate cu ordinul ministrului care validează rezultatele examenelor susținute de candidați.

Conformă Cu Așteptările
Coordonatorului

…pentru că nu ai știut ce să scrii și apare ca plagiat... și atunci va trebui să o refaci pe toată. Și e cel mai greu lucru.

Nu cred că îți dorești să fii în această situație...

Ține cont că profesorii dețin toate instrumentele pentru a verifica, dacă ai scris tu lucrarea. 

O dată e prin întrebările pe care ți le adresează, în momentul în care te duci la consultație. 

Apoi, prin bibliografie. După care, îți verifică în soft lucrarea, dacă e procentaj prea mare de plagiat e grav și dacă e 0% plagiat, iar e grav.

Însă, mai e un prag dificil de trecut...

Conformă Cu Așteptările CoMISIEI


... membrii comisiei, în număr de 2 + președintele de comisie.

Practic 75% reprezintă nota membrilor comisiei. 

Nu uita că la susținere, membrii comisiei vor face tot posibilul să-ți gășească greșeli sau neclarități prin lucrare, care să te închidă, în cazul în care nu știi ce ai scris în ea și ai preluat informații fără să le filtrezi înainte.

Este o zi plină de emoții, de neliniști pentru că nu știi ce te vor întreba, dacă vor găsi greșeli prin lucrare și te vor lua la rost, iar stresul se va amplifica tot mai mult, dacă nu ți-ai făcut alocat suficient timp și nu ți-ai făcut treaba în mod profesionist.

Trebuie să știi că...


Așa mi-a venit ideea...

Din păcate, la noi în România și nici în străinătate nu am văzut un plan practic sau o sursă de scriere academică pe înțelesul tuturor.

Tot ce există e la nivel de cărți, din care din unele înțelegi și nu prea, pentru că nu sunt complete. Și atunci e nevoie de o carte și încă o carte, dar nu ajung să completeze niciodată informațiile de care ai nevoie.

Apoi, în unele facultăți se predă partea de scriere academică, dar la nivel general și nu aprofundat sau personalizat. În timp ce la alte facultăți nu se predă deloc scrierea academică și rămâne la latitudinea studenților de a se documenta.

Generația mea cel puțin nu a avut parte de un curs de scriere academică în anii de doctorat. Am avut abia în anul 1 de doctorat, în primul semestru, dar mult prea puțin, pe cât aveam noi nevoie.

Am Investit în formarea mea...

Am participat la foarte multe conferințe, cursuri și seminarii plătite care valorează peste 10.000 euro, ca să înțeleg tot acest proces.

Mi-a luat mult timp, ca să înțeleg cum să scriu ca la carte și să fac să curgă cuvintele.

Am investit peste 10.000 euro în formarea mea, numai ca să cunosc tot ceea ce știu și să reușesc să le pun sub o formă simplă, ușor de înțeles și de aplicat.

Am fost și voi fi mereu preocupată de ce fac cei mai buni din domeniul cercetării.

Și după 11 ani în care m-am uitat la cei mai buni și am tras să îi ajung, m-am uitat mai atentă unde mă situez și ce educație în scriere academică au studenții și doctoranzii în acest domeniu.

A fost momentul în care mi-am dat seama că pot să îi ajut pe studenți să se educe în scrierea academică, pentru a putea să-și realizeze și să-și susțină lucrarea de diplomă.

Diplomade10 a apărut ca să înveți să îți faci singur (ă) lucrarea, chiar dacă ești la început.

După 11 ani de studiu, cercetare și publicații științifice, am dezvoltat o formulă simplă menită să te ajute și pe tine.

Nu îți trebuie să ajungi să studiezi 11 ani ca mine, pentru a scrie o lucrare.

Însă...

Te Gândești Să Dai Comandă De-a Gata?

Ți-ai dat comandă de lucrare de grad gata scrisă? Gândește-te de două ori. Vei știi să răspunzi la întrebările profesorului? Vei știi dacă este scrisă corect și este originală?

Dacă vrei să-ți învingi aceste temeri, poți verifica toate acestea cu ajutorul planului de scriere academică pe care ți-l pun la dispoziție.

Pentru că unii se află într-un mare impas, întrucât nu știu de ce să se apuce sau cum ar trebui redactată corect, ca să nu apară ca plagiat...

Iar mulți abandonează sau amână examenul de pe un an pe altul.

Și nu te poți apuca să plângi pentru că este prea târziu, ca să regreți alegerea făcută.

Pentru că acest interes al meu l-am dezvoltat foarte mult, fiind vorba de o pasiune...

M-am gândit să împart această pasiune împreună cu tine și să te ajut acolo unde ai probleme în realizarea cercetării tale.

Și pentru că știu ce probleme întâmpini și nu găsești întotdeauna ajutorul, atunci când ai cea mai mare nevoie...

Am pregătit pentru tine un plan complet, unde ți-am împărtășit mai multe secrete despre cum să-ți scrii concret o lucrarea științifică originală, pas cu pas.

În acest fel, vei fi mult mai pregătit (ă) să îți realizezi lucrarea, chiar dacă e pentru prima oară când o vei scrie.

Înțeleg că...

Profesorul Îndrumător Nu Prea Te Ajută…

Coordonatorul nu prea te ajută, pentru că lucrarea de grad este o lucrare personală a candidatului.

Dar trebuie să aibă un caracter științific.

Astfel că...

Lucrarea de grad este cea mai lungă lucrare pe care o vei scrie din toți anii (aprox. 100-200 pagini). Și e normal să nu ştii cum stau lucrurile, ce trebuie să scrii și cum să-ți organizezi lucrarea.

E normal să simți că multe dintre informațiile pe care ai început să le scrii sunt pe lângă subiect.

Și să te simți în urmă, că timpul trece şi că te depășește situația...

Scrierea Lucrării de Grad este o Adevărată Provocare

Începând de la căutarea materialelor, datelor și informațiilor necesare, până la redactarea și prezentarea lucrării.

Mulți candidați la gradul 1 îmi cer sfaturi despre cum să-și realizeze lucrarea, pentru că sunt prea multe de știut și de făcut într-un timp scurt.

Și așa a luat naștere acest curs, pentru ca să beneficiezi și tu de aceste informații, care îți sunt de un real folos.

Nu poți lăsa lucrurile la voia întâmplării, mai ales când este vorba despre investiția ta în timp, bani și resurse pentru a face o facultate, despre ceea ce vrei să faci mai departe în viață și statutul tău profesional.

Deoarece am observat că mulți candidați se confruntă cu stresul realizării lucrării...

Am decis că este mult mai simplu şi util, dacă aceste informații pe care le-am descoperit despre scrierea academică le voi transmite în scris, într-un program.

Din acest motiv...

Am făcut Toată Munca Grea pentru Tine

Până în clipa de față, NU am întâlnit un plan complet, care să îmi ofere informaţiile cele mai relevante, cu sfaturi utile şi idei de scriere. Cu tot ce trebuie de făcut pe etape... exact atunci când aveam cea mai mare nevoie. Trebuia să le descopăr singură şi să le notez.

Mi-a luat 11 ani, ca să mă documentez despre cum se pregătește și cum se scrie o lucrare academică, în care am învățat foarte multe lucruri practice. În care am organizat şi exemplificat cele mai bune idei, sfaturi și metode, care te pot ajuta să îți scrii lucrarea pas cu pas... fără haos şi bătăi de cap. Deci...

De peste 11 ani, de când mă ocup de cercetare și scriere academică, am strâns întrebări legate despre cum să scrii o lucrare de grad. Tehnicile şi metodele pe care le vei primi în acest plan, au la bază mii de întrebări şi problemele cu care se confruntă candiații în realizarea lucrării de grad.

Astfel încât, tehnicile şi ideile pe care ţi le voi prezenta sunt adaptate şi aplicabile pe nevoile tale. Ceea ce înseamnă că...

Primești Sfaturi Testate Primești Sfaturi Testate de la un Expert în Academic Writing care a trecut prin aceste etape...

Îți voi pune la dispoziție toate informațiile, sfaturile și recomandările testate pe care le-am adunat în cei peste 11 ani, de când m-am ocupat de scrierea academică, organizate pas cu pas.

Sunt multe amănunte care fac diferenţa şi pe care nimeni nu ţi le explică. Astfel încât lucrarea ta să aibă coerență, date cât mai noi și clare.

Sunt detalii pe care dacă nu le ştii, lucrarea poate să iasă un dezastru. Ceea ce vei afla, te va scuti de mari bătăi de cap.

Ai în față o Oportunitate Uriașă

… de care și eu și colegii mei am fi vrut să beneficiem în perioada studenției.

De la etapele inițiale de generare a ideilor originale și planificarea lucrării, până la scrierea și prezentarea ei, ca să ai o lucrare 100% originală.

Doar practica îți va aduce rezultate, fapt pentru care mă concentrez aproape exclusiv pe ea.

Prin urmare, în fiecare modul din acest plan vei avea exemple și pași de acțiune în care să aplici tot ce înveți pe lucrarea ta.

Tocmai de aceea am realizat pentru tine un...

PLAN DE SCRIERE A LUCRĂRII DE GRAD PAS CU PAS

În fiecare modul din plan vei avea exemple și pași de acțiune, în care să aplici tot ce înveți pe lucrarea ta.

Am făcut Toată Munca Grea pentru Tine sub forma unui plan complet cu informații pe care nu le găsești nicăieri.

Am pus toate aceste sfaturi într-un plan de scriere academică foarte uşor de urmărit şi de aplicat, pe care aș vrea să ți-l prezint chiar acum, numit...

DEVINO UN EXPERT ÎN SCRIEREA ACADEMICĂ A LUCRĂRII DE GRAD LUCRĂRII DE GRAD

Programul Grad Performance Diplomade10

Începe de AZI să-ți scrii Lucrarea de Grad

Acest plan de scriere academică este unul PRACTIC, cu tot ce îți trebuie, pentru a-ți finaliza lucrarea...

În acest plan practic vei găsi toate resursele complete la un loc, astfel că Salvezi o Grămadă de Timp.

După ce te vei înscrie, vei putea începe să urmezi sfaturile și recomandările mele direct de pe calculator, smartphone sau tabletă, oricând dorești. De asemenea, după înscriere vom putea comunica prin e-mail, telefonic, Zoom sau Whatsapp.

În acest plan online foarte simplu şi uşor de parcurs am explicat cu atenţie toate detaliile necesare pentru scrierea lucrării tale.

Planul de scriere este structurat în 10 module foarte ușor de urmărit, cu explicații și pași de acțiune... deci nu trebuie să treci prin toate greutățile, pentru a găsi informațiile relevante.

Planul este testat pe lucrări reale, iar paşii şi ideile prezentate sunt documentate, puse cap la cap şi aşezate în ordinea firească, astfel încât să îți fie uşor de parcurs şi cât mai practic.

În fiecare modul îți explic câte o componentă importantă din scriere, ce țin de aspectele esențiale ale unei lucrări perfecte... începând de la căutarea materialelor şi terminând cu finisarea și prezentarea lucrării într-un mod profesionist.

Până în clipa de față, NU am întâlnit un plan complet, care să îmi ofere informaţiile cele mai relevante, cu sfaturi utile şi idei de scriere...

Cu tot ce trebuie de făcut pe etape... exact atunci când aveam cea mai mare nevoie. Trebuia să le descopăr singură şi să le notez.

Ca să ai o Lucrare de Grad originală, trebuie să-ți faci Planul de Organizare & Scriere după o formulă...

Mi-am pus întreaga mea Mi-am pus întreaga mea formulă în acest curs, astfel încât să-mi poți copia succesul

Îți dorești să faci progrese cu lucrarea ta și să obții rezultatele dorite? Iată ce vei obține...

Modul 1 Tema, Titlul, Bibliografia și Literatura de specialitate

Vei știi cum să ai o bibliografie solidă și pe literatura de specialitate în domeniul scrierii academice, inclusiv lucrări referitoare la structura lucrărilor academice, citarea și referințierea corectă, elaborarea argumentelor solide și stilul de scriere academică.
Vei primi feedback detaliat și personalizat asupra lucrării tale, ceea ce te va ajuta să îți îmbunătățești abilitățile de scriere.
Pe măsură ce îți vei dezvolta abilitățile de scriere academică, vei câștiga încredere în capacitatea ta de a comunica eficient în mediul academic.

Modul 2 Structură și Introducere

Vei învăța cum să structurezi și să organizezi lucrarea de grad, inclusiv introducerea, dezvoltarea și concluzia, pentru a crea un document coerent și bine structurat.
Vei învăța cum să îți organizezi ideile și argumentele într-un mod logic și coerent, ceea ce va face lucrarea ta mai ușor de urmărit.
Vei învăța cum să dezvolți și să susții argumentele în mod eficient în cadrul lucrării tale. O structură bine definită și o introducere solidă vor oferi o bază solidă pentru argumentele tale.

Modul 3 Formularea părților lucrării, capitolelor, textului și modul de prezentare a surselor

Vei învăța cum să formulezi și să organizezi capitolele teoretice ale lucrării tale, inclusiv cum să identifici, să dezvolți și să argumentezi teoria relevantă pentru subiectul tău.
Îți vei dezvolta abilitățile solide de scriere academică, care sunt esențiale pentru a îți exprima ideile și argumentele în mod clar și persuasiv în lucrarea de grad.
Vei învăța regulile și standardele pentru citarea și referințierea corectă a surselor, evitând astfel plagiatul și asigurând respectarea eticii academice.
Vei învăța cum să elaborezi argumente solide și să susții afirmațiile cu dovezi și cercetare adecvată.

Modul 4 Formularea problemei, scopului și obiectivelor

Vei învăța cum să identifici o problemă de cercetare semnificativă și să stabilești o direcție clară pentru lucrarea ta de doctorat. Acest lucru te va ajuta să îți concentrezi eforturile de cercetare și scriere.
Vei învăța cum să identifici variabilele cercetării. Variabilele bine definite facilitează analiza și interpretarea datelor colectate, deoarece cercetătorii știu exact ce măsoară și ce reprezintă acestea. În plus, variabilele bine definite contribuie la validitatea cercetării, ceea ce înseamnă că rezultatele pot fi folosite pentru a trage concluzii relevante și corecte.
Vei învăța cum să formulezi întrebări de cercetare clare și bine definite, ceea ce va ajuta la focalizarea și orientarea cercetării tale.
Vei învăța cum să formulezi scopul cercetării. Scopul stabilit corect îți va permite să formulezi obiective specifice care trebuie atinse în lucrarea ta. Aceste obiective vor servi ca repere pentru cercetare și analiză.
Vei învăța cum să îți formulezi corect ipotezele de cercetare. Ipotezele servesc ca ghid pentru cercetare, indicând ceea ce se așteaptă să fie testat și demonstrat. Acestea ajută la clarificarea obiectivelor cercetării.
Vei știi cum să-ți stabilești eșantionul corespunzător cercetării tale. Înțelegerea tehnicilor de eșantionare te va ajuta să selectezi un eșantion reprezentativ pentru cercetarea ta, ceea ce îți va permite să realizezi o cercetare corectă și să te concentrezi pe colectarea datelor relevante.

Modul 5  Designul cercetării. Metode, instrumente și tehnici de cercetare

Vei învăța cum să selectezi tipul de cercetare (de exemplu, cercetarea calitativă, cantitativă sau mixtă) care se potrivește cel mai bine obiectivelor tale de cercetare.
Vei învăța cum să planifici și să îți organizezi cercetarea astfel încât să utilizeze resursele și timpul în mod eficient.
Vei înțelege diferitele metode de cercetare disponibile și vei putea selecta cele mai potrivite pentru obiectivele tale de cercetare.
Vei știi învăța cum să utilizezi instrumentele și tehnicile de cercetare, cum ar fi chestionare, interviuri, focus grupuri, experimente sau analiza datelor. Prin aplicarea tehnicilor corecte, vei obține date de înaltă calitate, ceea ce va contribui la validitatea și fiabilitatea cercetării.
Vei învăța să ai încredere în propriile tale abilități de cercetare și de analiză. Competențele dezvoltate în alegerea tipului de cercetare, designul cercetării și metodele de cercetare vor contribui la obținerea notelor mai bune în proiectele de la facultate și în scrierea lucrării de diplomă.
Vei dobândi abilități practice în colectarea datelor prin intermediul diverselor metode de cercetare, cum ar fi chestionare, interviuri, observații sau analiza documentelor. O colectare și prelucrare adecvată a datelor contribuie la calitatea generală a cercetării.

Modul 6  Cum interpretezi și cum prezinți corect rezultatele cercetării

Vei înțelege cum să interpretezi datele colectate și să extragi informații relevante pentru susținerea argumentelor tale. O prelucrare adecvată a datelor conduce la concluzii mai solide și mai valide în lucrarea ta.
Vei învăța să interpretezi corect datele colectate și să le prezinți într-un mod coerent și eficient în lucrarea ta. Abilitatea de a utiliza datele pentru a susține argumentele va face ca lucrarea ta să fie mai convingătoare.
Vei învăța să utilizezi software-uri și instrumente specializate pentru analiza datelor, cum ar fi SPSS, Excel sau alte aplicații relevante. Cunoașterea acestor instrumente facilitează procesul de analiză a datelor și permite obținerea de rezultate mai rapide și mai precise.
Vei învăța cum să prezinți datele colectate într-un mod coerent și eficient în lucrarea ta. Datele bine prelucrate și prezentate sporesc puterea argumentației și a concluziilor.
Vei învăța cum să utilizezi interviul ca metodă de cercetare calitativă, care este utilă pentru înțelegerea în profunzime a subiectului studiat.
Vei învăța să elaborezi întrebări care să fie clare, concise și relevante pentru obiectivele tale de cercetare. Vei învăța să analizezi datele calitative obținute din interviuri pentru a extrage înțelesuri și modele profunde.
Vei învăța să utilizezi focus grupul ca metodă de cercetare calitativă, care se concentrează pe înțelegerea în profunzime a experiențelor și perspectivei subiecților. Datele din focus grupuri pot fi utilizate pentru a susține argumentele din lucrarea ta, adăugând adâncime și context analizei.
Vei învăța cum să formulezi fișele de observație într-un mod precis și coerent, asigurându-te că datele colectate sunt fiabile.
Vei învăța cum să faci analiza de conținut a documentelor, textelor sau materialelor și să identifici tematici, motive sau modele relevante.
Vei învăța cum să identifici și să evaluezi relațiile sociale între indivizi sau grupuri și să le reprezinte grafic prin intermediul sociogramei.
Vei învăța cum să prezinți studiul de caz și rezultatele într-un mod clar și coerent în lucrarea ta.
Vei învăța să analizezi textele în contextul lor social, cultural și istoric pentru a înțelege mai bine semnificația și impactul lor, prin analiza retoricăCunoștințele și abilitățile în analiza retorică sunt valoroase în comunicare, jurnalism, marketing și relații publice.

Modul 7  Cum faci partea de discuții pentru ca cercetarea să fie una interesantă din punctul de vedere al cititorului

Vei învăța să analizezi și să sintetizezi datele și rezultatele cercetării tale pentru a dezvolta o discuție coerentă și înțeleasă.
Vei învăța să interpretezi semnificația rezultatelor și să le integrezi în contextul mai larg al domeniul tău de studiu.
Vei învăța să interpretezi semnificația rezultatelor și să le integrezi în contextul mai larg al domeniul tău de studiu.

Modul 8  Concluzii, limite și direcții viitoare de cercetare

Vei învăța să îți formulezi concluziile într-un mod clar și ușor de înțeles pentru cititori. Astfel vei învăța să sintetizeze rezultatele cercetării lor într-un mod concis și informativ.
Vei învăța să-ți dezvolți abilitățile pentru a identifica implicațiile semnificative ale cercetării tale și pentru a le evidenția în concluzii.
Vei învăța să identifici posibile direcții de cercetare viitoare, bazate pe descoperirile tale actuale. Te voi ajuta să evidențiezi cum cercetarea ta poate aduce contribuții valoroase la dezvoltarea domeniului tău de studiu.
Vei învăța să identifici și să prezinți cu sinceritate limitele cercetării tale, ceea ce demonstrează integritate academică.
Vei dezvolta abilități pentru a formula recomandări utile și acțiuni viitoare pentru cititorii interesați să aplice cercetarea lor în practică.

Modul 9  Cum faci prezentarea PowerPoint și cum să-ți faci speech-ul

Vei învăța să câștigi încredere în abilitățile tale de comunicare și vei fi mai puțin anxios în fața publicului.
Vei învăța să formulezi și să livrezi un discurs clar și coerent, ușor de înțeles pentru audiență.
Vei învăța cum să structurezi prezentarea ta pentru a transmite informația într-un mod logic și captivant.
Vei învăța cum să-ți susții ideile și argumentele cu dovezi și exemple relevante în timpul discursului.
Vei învăța să creezi prezentări vizual atractive, cu imagini, grafice și formatare adecvată.
Vei învăța să identifici și să evidențiezi punctele cheie în cadrul prezentării pentru a nu plictisi comisia și a nu-ți scădea din notă.

Modul 10  Detalii tehnice

Vei învăța să respecți regulile de formatare specificate de facultate și stilul de scriere cerut.
Îți vei dezvolta abilitățile pentru a menține coerența în întregul document, inclusiv în privința fonturilor, a dimensiunilor, a spațierilor și a stilurilor de titlu.
Vei învăța cum să utilizezi instrumentele de formatare din Microsoft Word pentru a formata rapid lucrarea.
Vei învăța cum să utilizezi spațiile și indentările pentru a evidenția structura lucrării, cum ar fi capitolele, secțiunile și paragrafele.

iată...

Ce Alternative ai...

coordonator...

Să te bazezi pe Coordonator... Să te bazezi pe Coordonator...

...doar că profesorul coordonator nu va avea tot timpul din lume pentru tine referitor la problemele pe care le vei întâmpina pe tot parcursul lucrării. Și problemele apar la fiecare pas din scrierea tezei.

Și nu te baza nici pe faptul că ai găsit un profesor care a fost simpatic cu studenții la curs sau seminar... Nu va fi la fel și pe partea de îndrumare. S-ar putea să ai o surpriză la final, nu tocmai plăcută.

Timpul de consultație este de maxim 10 minute per student, asta în condițiile dacă nu are prea mulți deja. Pentru că nu ești numai tu sau numai studenții din seria ta.

Mai sunt și doctoranzii, masteranzi și studenții de la licență care nu au finalizat la timp din seriile anterioare și se tot chinuie să dea examenul, în speranța că poate într-o zi coordonatorul îi va aceepta lucrarea și îi va da drumul în examen.

Profesorii au multe de făcut, pe lângă partea de predare și consultație. Mai au de îndeplinit sarcini administrative la facultate, sunt în comisiile evaluare la licență, master, doctorat și postdoctorat.

Trebuie să publice constant articole, cărți și să participe la conferințe, dar să se pregătească și pentru seminarii sau cursuri.

Îți spun aceste lucruri, pentru că și eu am predat și cunosc sistemul de mulți ani.

După cum vezi, timpul lor este extrem de puțin.

Iar mulți studenți se simt frustrați de faptul că profesorii nu-i ajută sau că nu au timp de ei fugărindu-i din cabinet și nu știu de ce să se apuce și când să se apuce.

Dacă te întrebi cât timp poți amâna susținerea lucrării... Trebuie să știi că amânarea nu este o soluție.

Nu va veni niciodată timpul potrivit pentru scriere, dacă nu știi ce să faci.

ghidul de la facultate...

Să te bazezi pe ghidul Să te bazezi pe ghidul primit de la coordonator sau de la facultate

Ghidul primit de la coordonator sau facultate prezintă anumite norme despre cum ar trebui să arate lucrarea ca structură în linii mari. Nicidecum ghidul nu îți va arăta concret cum trebuie să-ți scrii conținutul lucrării.

Vei primi informații despre câte pagini să cuprindă lucrarea, câte capitole să ai, norme de tehnoredactare și câteva aspecte generale.

Ghidul primit de la coordonator sau facultate nu te va învăța cum să-ți dezvolți capacitatea de a scrie în conformitate cu rigorile unei lucrări științifice.

Este adevărat faptul că această capacitate este o deprindere care se învață în timp, prin compunerea de texte, obținerea de feedback din diverse surse, regândirea și reconceperea ideilor inițiale, dar și prin studierea unor lucrări de metodologie. Eu am acumulat această experiență în cei peste 11 ani și ți-am expus-o sub forma unei formule ușor de înțeles și de pus în aplicare.

Să apelezi la o persoană Să apelezi la o persoană care să-ți scrie lucrarea

Vrei să știi cât costă o lucrare de grad? Nu cred că e o idee prea bună. Nu poți avea încredere că lucrarea ta va fi originală sau dacă vei avea o lucrare de calitate pentru suma de 1000-3000 lei cât plătești pentru a-ți face cineva lucrarea.

Nu cred că îți dorești să ai lucrarea plagiată... și nici nu îți dorești să nu știi să răspunzi la întrebările profesorilor, pentru că nu ți-ai făcut tu lucrarea și pentru că lucrarea nu se ridică la standardele cerute.

Și nu îți poți compromite imaginea, mai ales că în joc se află diploma ta pe care trebuie să o primești la final, pentru a avea un statut, un loc de muncă și un salariu mai bun.

Atenție La Plagiat!

Trebuie Să Știi Să Răspunzi La

Întrebările Profesorilor…

...ca să nu-și dea seama că ți-ai cumpărat lucrarea.

Să cauți singur(ă) informațiile Să cauți singur(ă) informațiile

...doar că îți va lua mult timp, ca să înveți partea de scriere academică și să aprofundezi și tema de cercetare pe care trebuie să te concentrezi și să scoți tot ce e mai valoros din ea.

Mai ales că la finalul susținerii lucrării de grad trebuie să fii un expert pe tema de cercetare studiată.

Prin urmare, nu vei reuși să înveți 2 lucruri deodată la un nivel înalt într-un timp scurt.

În plus, în marea de informații care există acum, apare o altă problemă și anume aceea că nu toate informațiile sunt relevante, de actualitate sau valide.

Iar ca să găsești informația relevantă care te interesează cu adevărat, îți poate lua foarte mult timp și vei cheltui foarte mulți bani și te poate copleși.

Apoi, este foarte important să știi cum să le pui în practică.

E uşor să omiţi detalii şi alte lucruri importante din scrierea academică… iar la urmă vei simți regretele din plin.

Tu ești persoana Tu ești persoana care trebuie să se informeze

Cum ar fi dacă ai avea un plan complet, cu tot ceea ce ai nevoie, pentru a scrie lucrarea ta de diplomă?

Fără să te mai chinui să găsești răspunsuri la probleme în alte surse.

Tu trebuie să fii direct implicat (ă) şi să controlezi totul, până la cel mai mic detaliu.

Este responsabilitatea ta să te implici în scrierea lucrării tale, dacă vrei să iasă TOTUL așa cum îți dorești...

Se poate face o lucrare de calitate și originală, dar pentru a face acest lucru, există anumite recomandări și sfaturi pe care ți le-am dat în plan, pentru a nu întâmpina probleme.

Scrierea lucrării este o treabă foarte importantă și serioasă, pentru că în funcție de gradul de originalitate și procesul de redactare al ei, vei intra în ședința publică și nu ai cum să dai greș aici.

Mai ales că la mijloc se află cariera ta, timpul tău și evoluția ta ca persoană.

Nu poți scrie o lucrare de calitate, dacă nu ai toți pașii de acțiune necesari...

Pentru ca mai apoi, să regreți nota obținută și să-ți ratezi cariera.

Așa că, trebuie să știi cum să îți distribui timpul necesar ca să îți vină cu ușurință ideile, pentru a avea o lucrare interesantă.

Vei înţelege exact ce ai de făcut la lucrarea ta, pe etape și pași de acțiune... fără să pierzi vreun detaliu important.

Vreau să mă asigur că înțelegi și implementezi ceea ce citeşti pe parcursul modulelor... ca să pregăteşti totul “ca la carte” pentru o lucrarea de nota 10.

Așa că…

Hai Să Terminăm Lucrarea de Grad La Timp

Obține această ofertă uimitoare înainte de a fi prea târziu!

Dă click pe butonul de comandă și hai să începem. Locurile sunt limitate!

Iată cum arată tot procesul...

După ce te înscrii direct de pe site

Primești email

Primești link-ul de acces pentru program.

Confirmare

Locul tău este confirmat.

Start

Te apuci de scrierea lucrării conform indicațiilor mele.

Întrebări

Primești consultații 1 la 1 prin e-mail, telefon sau WhatsApp, într-un timp scurt spre deosebire de cât timp aștepți să-ți răspundă coordonatorul.

Sunt alături de tine

Sunt alături de tine în tot procesul de scriere, ca să elimini orice blocaj. Așa îți va fi mai ușor să îți scrii lucrarea.

Măiestrie

Îți dezvolți măiestria de a scrie cea mai bună lucrare respecând standardele de scriere academică.

Doar o singură plată de doar 1350  499 LEI 

…În care să ai toate etapele de scriere pas cu pas și să te bucuri de o o lucrare foarte bună.

Deci, te întreb sincer...

Merită să investești doar 1350 499 Lei și să obții acces instantaneu la un program pas cu pas, testat în timp și dovedit pe care să îl poți urmări din confortul casei tale în următoarele câteva minute?

Sau…

Vei continua să irosești timp, bani și nervi pentru lucruri care nu funcționează sau să nu găsești informațiile complete?

Alegerea îți aparține.

DE ACUM NU MAI EȘTI SINGUR(Ă) ÎN PROCESUL DE SCRIERE
SCAPĂ DE STRESUL SCRIERII. Începe de azi. AJUTOR SPECIALIZAT. 100% CONFIDENȚIALITATE

Începe să-ți scrii de azi Începe să-ți scrii de azi LUCRAREA DE GRAD sub îndrumarea mea la doar 1350 499 LEI!

100% Garanția Banilor Înapoi 
Fără taxe suplimentare și fără riscuri. 

Tranzacția va fi procesată conform standardelor de maximă securitate în online. Datele tale de card nu vor fi salvate și nu voi avea acces la ele.

Primești tot planul de scriere la doar

 1350 499 lei

o singură plată - acces complet

Acces instant la planul premium în format video înregistrat, de 4 h 30 min.


Acces instant la planul în format text cu 320 lecții.


Cursul îl poți parcuge oricând vrei și de oriunde vrei, de pe smartphone, desktop, tabletă sau laptop. Toate lecțiile sunt pe platformă.


10 Module pentru fiecare etapă din pregătirea și scrierea lucrării.


Primești consultații 1 la 1 atunci când ai nevoie de ajutor specializat.


În cazul în care ai nevoie îți ofer diplomă de participare la cursul de Academic Writing. Participare la acest curs înseamnă 5 credite.


Consultanță: realizare cuprins, căutare bibliografie, model lucrare, template lucrare, program traducere, îndrumare, verificare plagiat, indicații Ppt și discurs.


100% confidențialitate

14 ZILE GARANȚIA BANIlor înapoi

În calitate de proaspăt doctor, care și-a finalizat cu succes teza, mi-am dorit cu adevărat să am acest program de la începutul călătoriei mele care să mă ghideze prin tot acest proces.

Acest program m-a ajutat să-mi creez propriul meu plan concret pentru a-mi maximiza timpul petrecut în finalizarea tezei. Modulele din cursul video sunt concise, cu pași de acțiune și exemple. Programul Diplomade10 include toate sfaturile și îndrumările necesare pentru finalizarea tezei.

FLORENTINA - Doctorat

DE ACUM NU MAI EȘTI SINGUR(Ă) ÎN PROCESUL DE SCRIERE
SCAPĂ DE STRESUL SCRIERII. Începe de azi. AJUTOR SPECIALIZAT. 100% CONFIDENȚIALITATE

Începe să-ți scrii de azi Începe să-ți scrii de azi LUCRAREA DE GRAD sub îndrumarea mea la doar 1350 499 LEI!

100% Garanția Banilor Înapoi 
Fără taxe suplimentare și fără riscuri. 

Tranzacția va fi procesată conform standardelor de maximă securitate în online. Datele tale de card nu vor fi salvate și nu voi avea acces la ele.

Nu Lăsa Ca Lucrarea Să Fie Motivul Pentru Care Nu Vei Intra În Examenul De Susținere

Din cauză că nu ai știut să parafrazezi textul.
Din cauză că nu ai știut ce surse să citezi și cum să le citezi.
Din cauză că nu ai știut să-ți construiești metodologia și instrumentele de cercetare.
Din cauză că nu ai știut să-ți prezinți rezultatele cercetării.
Din cauză că nu ai venit cu elemente de noutate și originalitate.

DE ACUM NU MAI EȘTI SINGUR(Ă) ÎN PROCESUL DE SCRIERE
SCAPĂ DE STRESUL SCRIERII. Începe de azi. AJUTOR SPECIALIZAT. 100% CONFIDENȚIALITATE

Începe să-ți scrii de azi Începe să-ți scrii de azi LUCRAREA DE GRAD sub îndrumarea mea la doar 1350 499 LEI!

100% Garanția Banilor Înapoi 
Fără taxe suplimentare și fără riscuri. 

Tranzacția va fi procesată conform standardelor de maximă securitate în online. Datele tale de card nu vor fi salvate și nu voi avea acces la ele.

100% cONFIDENȚIALITATE

Îți ofer 100% Confidențialitate.

Informațiile despre clienți sunt confidențiale și nu sunt dezvăluite niciodată unor terți.

De asemenea, proiectele tale nu sunt stocate în platforma noastră.

Cum Te Înscrii În Program…

Înscrie-te acum în programul de scriere academică dedicat tuturor specializărilor, ca să înveți cum să scrii articole pentru jurnale, care să fie acceptate ușor spre publicare...

Dă click pe butonul de comandă și hai să începem.

Ai un proces de comandă simplu și rapid pentru a debloca succesul.

În mai puțin de 2 minute, poți să te înscrii, să îți faci contul și să începi să scrii lucrarea.

După ce te vei înscrie, vei putea începe să urmezi sfaturile și recomandările mele direct de pe calculator, smartphone sau tabletă, oricând dorești.

Primești pe e-mail link-ul de logare în program și acolo găsești draftul pe care să lucrezi și toate sfaturile necesare.

Nimic nu este mai simplu decât să ai un PLAN DE SCRIERE ACADEMICĂ complet, cu multe detalii, sfaturi, idei, recomandări și soluții.

DE ACUM NU MAI EȘTI SINGUR(Ă) ÎN PROCESUL DE SCRIERE
SCAPĂ DE STRESUL SCRIERII. Începe de azi. AJUTOR SPECIALIZAT. 100% CONFIDENȚIALITATE

Începe să-ți scrii de azi Începe să-ți scrii de azi LUCRAREA DE GRAD sub îndrumarea mea la doar 1350 499 LEI!

100% Garanția Banilor Înapoi 
Fără taxe suplimentare și fără riscuri.

Tranzacția va fi procesată conform standardelor de maximă securitate în online. Datele tale de card nu vor fi salvate și nu voi avea acces la ele.

Plan practic de scriere academică


PS1. Vei primi un plan practic de scriere academică pas cu pas. 

De la etapele inițiale de generare a ideilor originale și planificarea lucrării, până la scrierea și prezentarea ei, ca să ai o lucrare 100% originală.

Dacă Profesorul Coordonator Nu Este Deloc Mulțumit, Primești Revizuiri Până Când Acesta Va Fi Mulțumit ȘI ÎȚI VA DA ACCEPTUL CA SĂ CONTINUI

Dacă profesorul coordonator nu este mulțumit de lucrare, este posibil să primești sugestii și recomandări pentru revizuire până când acesta este mulțumit cu calitatea și conținutul lucrării.

Nu trebuie să disperi și să te gândești ce faci mai departe? La cine apelezi ca să te ajute? Nu se termină totul aici, chiar dacă ai primit un feedback mai puțin plăcut din partea profesorului...

Sunt aici alături de tine, ca să îți ofer tot suportul meu... până când acesta este MULȚUMIT.

Te voi ajuta să urmezi îndeaproape sfaturile și sugestiile profesorului coordonator și vom lucra în strânsă colaborare... pentru a aduce îmbunătățiri semnificative lucrării tale.

Există anumite preferințe ale profesorilor în ceea ce privește modul de realizare a lucrării... ceea ce e perfect normal și orice se poate ajusta după preferințele acestuia. Nu există nimic corect sau greșit. La mine orice are rezolvare!

Revizuirile pot viza diverse aspecte ale lucrării, inclusiv structura, argumentarea, cercetarea, formatarea sau stilul de scriere.

Scopul revizuirilor este să asigure că lucrarea respectă standardele academice și că este o contribuție valoroasă la domeniul respectiv de studiu. După ce profesorul coordonator este mulțumit și dă acceptul pentru continuarea lucrării, vei putea să mergi mai departe cu procesul de finalizare și predare a acesteia.

Așadar, la Diplomade10 vei complet mulțumit (ă) de serviciul pe care ți-l ofer.

Dacă te înscrii pe Diplomade10 și profesorul nu este mulțumit din orice motiv...

Tot ce trebuie să faci este să îmi scrii un mesaj și te voi ajuta să depășești aceste praguri.

După cum vezi, nu ai absolut nimic de pierdut, dacă încerci. Tot riscul e de partea mea, făcându-ţi această ofertă.

Apasă butonul “COMANDĂ AICI” şi profită de această ofertă fără risc…

Filosofia Diplomade10: te voi ajuta să găsești soluția care te ajută cel mai mult, pentru ca la final să te bucuri de rezultatele obținute.

DE ACUM NU MAI EȘTI SINGUR(Ă) ÎN PROCESUL DE SCRIERE
SCAPĂ DE STRESUL SCRIERII. Începe de azi. AJUTOR SPECIALIZAT. 100% CONFIDENȚIALITATE

Începe să-ți scrii de azi Începe să-ți scrii de azi LUCRAREA DE GRAD sub îndrumarea mea la doar 1350 499 LEI!

100% Garanția Banilor Înapoi 
Fără taxe suplimentare și fără riscuri. 

Tranzacția va fi procesată conform standardelor de maximă securitate în online. Datele tale de card nu vor fi salvate și nu voi avea acces la ele.

Coordonatoare Studenți & Doctoranzi

Din 2021 am devenit coordonatoare (îndrumătoare) pentru studenții și doctoranzii care au nevoie de sprijin în a-și scrie lucrarea de diplomă și articole științifice. Am ajutat studenții și doctoranzii din aproape toate domeniile de cercetare și din toată țara.

În calitate de coordonator am acumulat o vastă experiență în lucrul cu studenții și doctoranzii. Această experiență m-a făcut să devin o persoană cu cunoștințe și competențe care pot fi valorificate în susținerea acestor tineri cercetători în elaborarea lucrărilor lor.

De asemenea, prin intermediul coordonării, am contribuit la îmbunătățirea calității lucrărilor de diplomă și a articolelor științifice.

Această îmbunătățire s-a realizat prin oferirea unui feedback constructiv și prin identificarea și corectarea greșelilor din lucrări, ceea ce a ajutat studenții și doctoranzii să obțină o nota 10, să-și publice articolele... și să își îmbunătățească abilitățile de cercetare și scriere.

Am ajutat studenții și doctoranzii din diferite domenii de cercetare. Această diversitate de domenii a crescut numărul de persoane care au beneficiat de serviciile mele și a extins sfera mea de cunoștințe și abilități.

Am ajutat studenții și doctoranzii din întreaga țară. Acest lucru denotă faptul că dețin o gamă largă de cunoștințe și o experiență bogată în a lucra cu oameni din diverse domenii de cercetare.

În plus, faptul că am reușit să ajung la studenții și doctoranzii din întreaga țară arată că serviciile mele sunt într-adevăr utile și că există o nevoie reală pentru ele.

Cu mine nu-ți încerci norocul, cu mine mergi la sigur


PS2. Dă click pe link-ul de mai jos și înscrie-te în program, ca să elimini îngrijorările tale despre ce vei scrie în lucrare și plagiat.

Vei știi exact pașii de care trebuie să ții cont, pentru a scrie o lucrare de originală, la care să nu-ți dea mari bătăi de cap.

Mai ales că, mai ai puțin timp până la susținere și nu vrei să rămâi fără diplomă.

La Diplomade10 vei complet mulțumit(ă) de serviciul pe care ți-l ofer.

DE ACUM NU MAI EȘTI SINGUR(Ă) ÎN PROCESUL DE SCRIERE
SCAPĂ DE STRESUL SCRIERII. Începe de azi. AJUTOR SPECIALIZAT. 100% CONFIDENȚIALITATE

Începe să-ți scrii de azi Începe să-ți scrii de azi LUCRAREA DE GRAD sub îndrumarea mea la doar 1350 499 LEI!

100% Garanția Banilor Înapoi 
Fără taxe suplimentare și fără riscuri.

Tranzacția va fi procesată conform standardelor de maximă securitate în online. Datele tale de card nu vor fi salvate și nu voi avea acces la ele.

Garanția de mulțumire Diplomade10

La Diplomade10 vei complet mulțumit (ă) de serviciul pe care ți-l ofer.

Filosofia Diplomade10: te voi contacta pentru a găsi soluția care te ajută cel mai mult, pentru ca la final să te bucurii de rezultatele obținute.

Contactare personală

Contactarea personală: răspund întotdeauna la întrebările și feedback-ul tău, pentru a găsi împreună o soluție.

SINCERITATE

Sinceritate: Îmi pasă să îți ofer servicii excelente. Dacă nu ești mulțumit (ă), voi depune eforturi suplimentare pentru a face modificările necesare.

Rapiditate

Rapiditate: știu că ai termene limită de respectat, așa că te voi contacta imediat ce voi primi feedback-ul tău. Mă concentrez pe rezolvarea problemelor cât mai repede posibil.

Întrebări Frecvente

Cum intru în posesia planului?

Trebuie să accesezi butonul “COMANDĂ AICI”.

Apoi, trebuie să completezi formularul de înregistrare cu numele tău, adresa de e-mail și informațiile despre card.

Plata se face doar cu cardul?

Plata se face cu doar cardul.

Cum știu că plata mea va fi în siguranță?

Plata va fi efectuată în cea mai mare siguranță, deoarece tranzacția este gestionată printr-o companie de facturare, care utilizează Stripe ca procesor de plată.

Stripe este cel mai renumit procesor de plăți și transferuri de bani online, oferind si cea mai bună protecție a datelor.

Cum pot avea încredere în companie?

Preocupările tale nu sunt în întregime lipsite de temei, deoarece mulți clienți au fost atacați de companii înșelătoare. Cu toate acestea, calitatea și fiabilitatea sunt pietrele de temelie ale serviciului nostru și sunt o dovadă a reputației companiei noastre în industrie. Toate practicile și serviciile noastre sunt în conformitate cu legile și reglementările internaționale.

După ce plasez comanda, pot discuta cu tine?

Da, poti. Dacă ai întrebări, pur și simplu trimite-mi un e-mail sau lasă-mi un mesaj folosind opțiunea de chat live 24/7 și îți voi răspunde în curând.

Conversațiile sunt confidențiale?

Toate interacțiunile dintre client și companie sunt păstrate extrem de confidențiale. Conversația dintre mine și tine este privată și nu este niciodată partajată cu nicio companie terță parte. În mod similar, datele personale ale clientului sunt, de asemenea, păstrate extrem de private.

Îmi poți garanta că lucrarea mea nu este plagiată?

Procesul meu de lucru este conceput astfel încât să mă asigur de verificarea calității. Astfel verific fiecare comandă folosind cele mai autentice instrumente de detectare a plagiatului, pentru a mă asigura că este 100% fără plagiat. Efectuez cercetări ample pentru a oferi servicii autentice de scriere academică studenților din toată țara. 

În cât timp primesc planul?

Imediat după ce a fost efectuată plata, vei primi un e-mail cu confirmarea plății și te vei putea loga în cont.

Îl poți urmări oricând dorești în termen de 1 an, de pe telefon, tabletă sau calculator.

De ce livrezi planul doar online?

Cursul este online, astfel încât să pot actualiza rapid informațiile folosind feedback de la clienți.

În acest fel, ești întotdeauna sigur (ă) că vei obține cei mai buni pași de acțiune pentru realizarea lucrării tale.

Ce se întâmplă dacă nu sunt mulțumit(ă)?

Soliciți printr-un e-mail banii înapoi.

Atenție! În momentul în care soliciți banii înapoi, nu mai ai acces la curs, consultanță gratuită și coaching! Ești pe cont propriu.

Cât de repede îmi pot scrie lucrarea?

Ține de tine de cât de motivat(ă) ești pentru a termina într-un timp optim scrierea lucrării tale. Împreună stabilim termene limită pentru ca să-ți duci sarcinile la bun sfârșit.

„Mi-ar plăcea să răspund la orice întrebări pe care le ai”

lorena - ACADEMIC WRITING COACH

Secure Your Seat on the Masterclass Now

Enter your details below to book your FREE place on our next masterclass!

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close