DiplomaDe10 Blog Conţinutul ştiinţific al lucrării

Conţinutul ştiinţific al lucrării

Bun Găsit,

În ceea ce privește conținutul științific al lucrării, acesta trebuie să îndeplinească 3 cerințe obligatorii:

1. Complexitatea temei

Fundamentarea teoretică a temei propuse de lucrare:

– relevanţa reperelor teoretice alese

– utilizarea riguroasă a conceptelor, ideilor, teoriilor 

– amplitudine bibliografică (acces la referinţe majore, numeroase, consistente)Tema lucrării trebuie să reflecte:

– apartenenţa studentului la domeniul de studiu parcurs în perioada universitară. Dar acest aspect nu presupune focalizarea atenţiei asupra catedrei care gestionează domeniul de studiu respectiv, ci se poate opta pentru orice cadru didactic din facultate, în condiţiile unei teme cuconţinut economic interdisciplinar. 

Anumite lucrări au un caracter teoretic mai accentuat, pe când altele mai aplicativ. 

Pot fi inserate aplicaţii practice reale în conţinutul lucrării pe baza documentaţiei efectuate în cadrul diverselor entităţi.

2. Abordarea metodologică

Metodologia ne furnizează reguli, norme, metode, tehnici prin care putem să ştim „cum să facem” şi „cum să aplicăm” ceva ce ştim sau am învăţat, cum să parcurgem de la o idee vagă, de la o ipoteză la o soluţie. 

În cercetare se urmăreşte atingerea unui scop. 

Rezultatele unei cercetărI se pot concretiza în:

– confirmarea sau infirmarea ipotezelor;

- obţinerea de soluţii formale sau practice;

- conturarea de recomandări, sugestii, linii de acţiune;

- identificarea de contradicţii, neconcordanţe, lacune sau limite ale teoriei sau soluţiilor anterior propuse;

- sesizarea de noi direcţii de cercetare etc.


Se recomandă utilizarea în activitatea de cercetare a diverselor aspecte metodologice, respectiv:

– metoda cercetării actelor normative şi a altor documente 

– clasificarea/ordonarea

– revizuirea literaturii de specialitate

– analiza comparativă

– metoda studiului de caz

– reprezentarea grafică

– generarea de distribuţii sau serii

– modele statistice şi econometrice etc.


3. Aplicabilitate

Activitatea de cercetare în orice domeniu vizează generalizarea sau aplicarea rezultatelor obţinute. 

Trebuie să realizezi generalizarea sau modalitatea de aplicare a soluţiilor găsite în doi timpi: 

– unul privitor la extinderea rezultatelor obţinute asupra întregului grup sau întregii populaţii care a stat la baza cercetării

– celălalt vizând transferul posibil al rezultatelor asupra studiului şi cunoaşterii altor grupuri, populaţii, situaţii etc.

Dacă ai nevoie de planul complet despre cum să-ți faci lucrarea, înscrie-te în cursul Diplomade10.

De asemenea, ceea ce îți explic aici, se aplică chiar dacă ești student la licență, disertație sau doctorand.

Iar informațiile se aplică tuturor domenilor de studiu.

Apasă pe butonul albastru, ca să afli cum te pot ajuta.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Lasă un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte postări asemănătoare

Într-o lucrare de licenţă în domeniul psihologiei variabilă dependentă trebuie să fie neapărat măsurată printr-un chestionar?Într-o lucrare de licenţă în domeniul psihologiei variabilă dependentă trebuie să fie neapărat măsurată printr-un chestionar?

Bun găsit, Nu, variabila dependentă într-o lucrare de licență în domeniul psihologiei nu trebuie neapărat să fie măsurată printr-un chestionar. Metoda de măsurare a variabilei dependente poate varia în funcție