DiplomaDe10 Blog Metodologia într-o lucrare de gradul 1

Metodologia într-o lucrare de gradul 1

Bun găsit,


Metodologia într-o lucrare de gradul 1  este o secțiune esențială care descrie în detaliu metodele și abordările utilizate pentru a realiza cercetarea și a răspunde la întrebările de cercetare formulate în lucrare. Aceasta oferă un cadru clar și coerent pentru desfășurarea cercetării și asigură validitatea și credibilitatea rezultatelor obținute.

În general, secțiunea de metodologie dintr-o lucrare de gradul 1 trebuie să includă următoarele elemente:

Descrierea tipului de cercetare: Specificați tipul de cercetare realizat, care poate fi de natură calitativă, cantitativă sau o combinație între cele două (cercetare mixtă). Explicați de ce ați ales acest tip de cercetare și cum acesta se potrivește cu obiectivele lucrării.

Descrierea populației și eșantionului: Definiți populația studiată și detaliați eșantionul utilizat în cercetare, explicând cum ați selectat participanții sau cazurile și cum acestea reprezintă populația mai largă.

Instrumente și proceduri de colectare a datelor: Enumerați instrumentele și procedurile utilizate pentru a colecta datele, cum ar fi chestionare, interviuri, observații sau analiza de conținut. Descrieți cum ați creat sau adaptat aceste instrumente și cum le-ați validat.

Prezentarea tehnicilor de analiză a datelor: Explicați cum ați analizat datele colectate și ce tehnici statistice (dacă este cazul) ați folosit pentru a interpreta rezultatele.

Considerații etice: Discutați despre aspectele etice ale cercetării, cum ar fi consimțământul informați al participanților, confidențialitatea datelor și respectarea principiilor de cercetare etică.

Limitări și delimitări: Identificați orice limitări ale cercetării și delimitări ale studiului, explicând cum acestea ar putea influența rezultatele și interpretările.

Descrierea planului de cercetare: Sintetizați toate elementele metodologiei și prezentati planul general al cercetării, arătând cum acestea contribuie la obiectivele lucrării.

Este important ca metodologia să fie scrisă în mod clar și concis, astfel încât cititorul să înțeleagă în mod clar modul în care ați realizat cercetarea și cum ați ajuns la rezultatele prezentate în lucrare. Asigurați-vă că toate aspectele metodologiei sunt bine justificate și că aceasta respectă standardele academice din domeniul studiat.

Descoperă cum te pot ajuta, apăsând pe butonul albastru.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Alte postări asemănătoare