DiplomaDe10 Blog Stilul de citare ISO 690

Stilul de citare ISO 690

Bun găsit,

Stilul de citare ISO 690 este un set de reguli și formate pentru citarea resurselor în documentele academice și de cercetare. Acesta este dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) și este folosit pe scară largă în întreaga lume, cu precădere în domeniul științific și tehnic. Stilul ISO 690 stabilește reguli clare pentru formatarea și prezentarea citărilor, facilitând identificarea și accesarea surselor citate.

Iată câteva caracteristici cheie ale stilului de citare ISO 690:

Citare numerică: În acest stil, fiecare sursă citată este numerotată în ordine secvențială pe măsură ce apare în text. Aceste numere sunt plasate în paranteze drepte sau în suprascript și corespund unei liste de referințe numerotate la sfârșitul documentului.

Listă de referințe numerotată: La finalul documentului, se include o listă de referințe numerotată în funcție de ordinea în care sursele au fost citate în text. Fiecare intrare din listă conține numărul de referință, autorii, titlul, locul publicării (dacă este cazul), editura (dacă este cazul), anul publicației și, dacă este necesar, numărul paginii sau intervalul de pagini.

Formate variate: Stilul ISO 690 poate fi utilizat pentru a cita o varietate de tipuri de resurse, inclusiv cărți, articole de revistă, rapoarte, conferințe, pagini web și multe altele. Formatele de citare pot varia în funcție de tipul de resursă.

Referințe complete: O referință completă trebuie să ofere suficiente informații pentru ca cititorul să poată identifica și accesa sursa citată. Aceasta include informații despre autor, titlu, locul și data publicării.

Consistență și coerență: Stilul ISO 690 promovează consistența și coerența în citări, ceea ce face mai ușor pentru cititori să urmărească sursele și să verifice informațiile.

Citatele în text:

În text, citatele directe sau referințele la lucrări anterioare sunt plasate între paranteze drepte [ ].
Dacă citați o sursă în text, includeți numărul de referință corespunzător în paranteze drepte. De exemplu: [1], [2], [3].
Dacă citatul are un autor, numele acestuia este inclus în paranteze drepte, urmat de numărul de referință. De exemplu: [Smith, 2010, p. 25].
Dacă nu există un autor, utilizați un titlu sau o scurtă descriere în locul numelui autorului. De exemplu: [Standardul ISO 690, 2015].

Referințele bibliografice:

La sfârșitul documentului, creați o secțiune separată intitulată "Bibliografie" sau "Referințe bibliografice" (în funcție de preferințele instituției sau ale editorului).

Listați toate sursele utilizate în ordinea în care apar în text.

Pentru cărți, includeți numele autorului (sau editorului), titlul cărții, locul publicării, numele editurii și anul publicării. De exemplu:
Smith, J. (2010). Titlul cărții. Oraș: Editura.

Pentru articole, includeți numele autorului, titlul articolului, numele revistei, volumul și numărul revistei, pagina de start și pagina de sfârșit a articolului și anul publicării. De exemplu:
Brown, A. (2018). Titlul articolului. Numele revistei, 25(3), 123-145.

Norme suplimentare:


Pentru norme ISO, citați numărul și titlul normei, precum și anul publicării. De exemplu:
ISO 690:2010, Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.

Citate cu mai mulți autori:

Când citați o sursă cu doi autori, includeți numele ambilor autori. De exemplu: [Smith și Johnson, 2012].
Dacă o sursă are trei sau mai mulți autori, puteți folosi "et al." după numele primului autor. De exemplu: [Smith et al., 2015].

Citate din surse online:

Pentru sursele online, precum site-uri web sau articole online, includeți URL-ul complet în citat. De exemplu: [www.exemplu.com/...].

 
Citate din surse cu ediții multiple:

Dacă citați o sursă care are mai multe ediții, specificați ediția în citat. De exemplu: [Smith, 2010, ediția a doua].

Citate din conferințe sau lucrări nepublicate:

Pentru lucrări prezentate la conferințe sau lucrări nepublicate, furnizați detalii despre autor, titlu, eveniment și data conferinței (sau data lucrării) în citat.

Citate din surse indirecte:

Dacă nu puteți accesa sursa originală și trebuie să citiți dintr-o sursă intermediară, menționați sursa intermediară și utilizați "citat în" înainte de sursa originală. De exemplu: [Smith citat în Jones, 2018].

Citate de lungime mai mare:

Pentru citate mai lungi (de obicei, peste 40 de cuvinte), formatați-le ca un bloc separat, cu un spațiu de 1 cm în stânga și dreapta marginii. Nu este nevoie să folosiți ghilimele pentru astfel de citate.

Cărți (Monografii):

Pentru o carte, bibliografia ar trebui să includă următoarele elemente:
Numele autorului sau autorilor (nume, inițialele prenumelui).
Titlul cărții (în italice sau cu ghilimele).
Locul publicării: orașul.
Numele editorului.
Anul publicării.
Exemplu:
Smith, J. (2005). Titlul Cărții. Editura Exemplu.

Capitole din cărți:

Dacă citezi un capitol dintr-o carte, includeti următoarele:
Numele autorului capitolului.
Titlul capitolului.
În: Numele autorului sau editorului cărții (în italice sau cu ghilimele), Titlul Cărții (în italice sau cu ghilimele).
Locul publicării: orașul.
Numele editorului.
Anul publicării.
Paginile de la - la ale capitolului.
Exemplu:
Brown, A. (2007). Titlul Capitloului. În: Smith, J. (Ed.), Titlul Cărții. Editura Exemplu, pp. 45-67.

Articole din reviste științifice:

Pentru articole, utilizați următoarele:
Numele autorului sau autorilor (nume, inițialele prenumelui).
Titlul articolului (în ghilimele).
Titlul revistei (în italice).
Anul publicării.
Volumul revistei (în cazul în care este disponibil).
Numărul revistei (în cazul în care este disponibil).
Paginile de la - la ale articolului.
Exemplu:
Smith, J. (2008). "Titlul Articolului." Numele Revistei, 10(2), 45-56.

Lucrări de conferințe:

Pentru lucrări prezentate la conferințe, utilizați următoarele:
Numele autorilor (nume, inițialele prenumelui).
Titlul lucrării (în ghilimele).
Numele conferinței (în italice).
Locul și data conferinței.
Paginile de la - la ale lucrării.
Exemplu:
Johnson, A., & White, B. (2010). "Titlul Lucrării." Numele Conferinței, Locație, Data conferinței, pp. 123-135.

Surse online:


Pentru surse online, adăugați URL-ul după celelalte elemente bibliografice.
Exemplu:
Smith, J. (2015). "Titlul Articolului." Numele Revistei, 20(3), 78-90. Disponibil la: https://www.exemplu.com/articol.

Site-uri web:

Pentru site-uri web, utilizați următoarele elemente:
Numele autorului sau organizației (dacă este disponibil).
Titlul paginii sau al articolului (în ghilimele).
Numele site-ului web (în italice).
Anul publicării sau data actualizării (dacă este disponibilă).
URL-ul complet și data accesării.
Exemplu:
Smith, J. (2021). "Titlul Articolului." Numele Site-ului Web. Actualizat la 1 ianuarie 2021. Disponibil la: https://www.exemplu.com/articol. Accesat la 15 martie 2022.

Lucrări nepublicate (teze de doctorat, disertații):

Pentru lucrări nepublicate, utilizați următoarele detalii:
Numele autorului (nume, inițialele prenumelui).
Titlul lucrării (în ghilimele).
Tipul lucrării (Teză de doctorat sau Disertație).
Numele instituției academice.
Anul lucrării.
Exemplu:
Johnson, A. (2018). "Titlul Lucrării." Disertație. Universitatea Exemplu.

Resurse online fără autor sau dată precisă:


Dacă resursa online nu are autor sau dată precisă, puteți utiliza titlul ca element de bază, urmat de URL și data accesării.
Exemplu:
"Titlul Articolului." Numele Site-ului Web. Disponibil la: https://www.exemplu.com/articol. Accesat la 20 mai 2022.

Lucrări în volume sau colecții de articole:

Pentru lucrări incluse în volume sau colecții de articole, utilizați următoarele detalii:
Numele autorului (nume, inițialele prenumelui).
Titlul articolului (în ghilimele).
Titlul volumului sau al colecției (în italice).
Numele editorilor volumului sau colecției (dacă este cazul).
Numele editurii.
Anul publicației.

Paginile pe care se găsește articolul.
Exemplu:
Smith, J. (2020). "Titlul Articolului." În Titlul Volumului sau al Colecției, editat de A. Johnson și B. Davis, 123-145. Editura Exemplu.

Articole din reviste științifice cu DOI:

Pentru articole din reviste științifice cu DOI, utilizați următoarele elemente:
Numele autorului (nume, inițialele prenumelui).
Titlul articolului (în ghilimele).
Numele revistei (în italice).
Numărul volumului și numărul de pagini.
Anul publicației.
DOI (Digital Object Identifier).
Exemplu:
Johnson, A. (2019). "Titlul Articolului." Numele Revistei, 24(2), 67-82. https://doi.org/10.12345/abcd123456.

Articole din reviste fără DOI:


Pentru articole din reviste fără DOI, utilizați aceleași elemente ca în exemplul anterior, cu excepția DOI.
Exemplu:
Smith, J. (2017). "Titlul Articolului." Numele Revistei, 18(3), 101-115.

Materiale de conferință:


Pentru lucrări prezentate la conferințe, utilizați următoarele detalii:
Numele autorului (nume, inițialele prenumelui).
Titlul lucrării (în ghilimele).
Numele conferinței (în italice).
Anul conferinței.
Locația conferinței (dacă este cazul).
Paginile pe care se găsește lucrarea.
Exemplu:
Johnson, A. (2016). "Titlul Lucrării." Numele Conferinței, 2016, 45-60.

Descoperă mai multe pe butonul albastru.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Alte postări asemănătoare