DiplomaDe10 Blog Studiezi la drept?

Studiezi la drept?

Bun Găsit,

Lucrările de licență / disertaţie / doctorat din domeniul dreptului trebuie să facă dovada unei activităţi de cercetare şi de documentare autentice și bazate pe principiile şi regulile deontologice în cercetarea ştiinţifică.

Lucrarea de licență / disertaţie / doctorat cuprinde două părți: cercetarea teoretică și cercetarea aplicativă sau practică, care pot fi structurate separat sau pot fi integrate.

1. Lucrarea de licență / disertație / doctorat poate fi realizată pe baza unui studiu teoretic, unui studiu de caz sau a unui studiu de jurisprudență.


a. Studiul teoretic reprezintă un demers de analiză a teoriilor și conceptelor dintr-un domeniu juridic specificat, cu metode și scopuri prestabilite. 

De exemplu: 

– redefinirea unui concept juridic

– problematizarea unei teorii / a ipotezelor acesteia, a coerenței sale etc.

Acest tip de studiu identifică și analizează proprietăți, structuri și relații pe baza cărora sunt formulate și verificate ipoteze, teorii sau opinii.


b. Studiul de caz reprezintă o cercetare empirică a unui fenomen juridic particular sau a unei situații juridice concrete, inclusiv a modalității determinate de înțelegere sau aplicare a unor instituții, concepte sau teorii juridice în soluționarea unui caz determinat. 

Scopul studiului de caz poate fi exploratoriu sau explicativ și constă:

– în identificarea premiselor teoretice în abordarea cazului

– în explicarea raționamentelor juridice

– în prezentarea unor comentarii cu privire la raționamentul juridic

– în identificarea de raționamente și soluții practice alternative

– în prezentarea, cu elemente de drept comparat, a altor abordări posibile- în analiza modului de argumentare din perspectiva metodologiei juridice.


c. Studiul de jurisprudență înseamnă selectarea uneia sau a mai multor hotărâri judecătorești relevante:

– pentru un anumit domeniu particular al dreptului material sau al celui procesual,- pentru o anumită instituție juridică sau pentru o anumită direcție jurisprudențială (tradițională sau inovatoare)

– analiza critică a acestora din perspectiva unor criterii prestabilite și structurarea rezultatelor analizei cu scopul de a identifica probleme teoretice, probleme de aplicare a normelor juridice și eventuale remedii / propuneri de lege ferenda.

După cum știi deja din ghidul de la facultate, lucrarea de licență / disertație  / doctorat trebuie să respecte o structură:

– introducerea

– stadiul actul al cunoașterii în domeniu

– sintetizarea literaturii teoretice

– prezentarea metodologiei cercetării

– partea practică: prezentarea conținutului studiului teoretic / de caz / de jurisprudență și a rezultatelor obținute,- concluzii și recomandări

– bibliografie

– anexe

Cu alte cuvinte, îți sunt prezentate liniile generale pe baza cărora să aibă aspectul de lucrare de licență, disertație sau doctorat…

Însă, lipsește ceva foarte important…

“Ce’ și mai ales ”cum” scrii lucrarea concret.

Așadar te întreb…

Ai nevoie de un model de lucrare ca să știi cum să o scrii?

Dacă vrei să știi:

– cum să îți alegi titlul lucrării

– cum începi să-ți cauți bibliografia

– cum să-ți faci întreg cuprinsul lucrării

– ce trebuie să scrii în paginile de introducere

– cum justifici alegerea temei

– cum faci cercetarea și cum o aplici în funcție de domeniul tău de studiu

– cum formulezi problema de cercetare

– cum formulezi întrebarea de cercetare pentru că există anumite principii după care se formulează și îți determină tipul de studiu pe care îl vei face

– ce trebuie să știi obligatoriu în cazul studiilor cantitative, calitative sau mixte

– cum formuezi scopul lucrării în funcție de domeniul în care studiezi

– cum formulezi obiectivul general și cele specifice

– pentru capitolele teoretice îți ofer tehnica și principiile după care trebuie să scrii întreaga literatură

– îți ofer un model de analiză a textului ca să înțelegi cum trebuie să-l scrii

– îți ofer pașii concreți pe care  trebuie să-i incluzi în partea de metodologia cercetării, cu exemple concrete de formulări

– îți arăt cum trebuie să descrii instrumentele de cercetare și prin ce etape obligatorii trebuie să treacă

– îți arăt cum trebuie să scrii secțiunea rezultate și analiza datelor… în plus ai și un checklist cu etapele pe care trebuie să le îndeplinești

– îți arăt ce trebuie să scrii la secțiunea concluzii, direcții viitoare de cercetare, contibuții personale și limite ale cercetării

-îți arăt ce trebuie să conțină secțiunea anexe 

Pe lângă acest template găsești un model de lucrare deja publicat și validat de către comisia de postdoctorat în care vezi cum am aplicat: 

– analiza documentelor

– studiul de caz

– diferite tipuri de interviuri

– chestionar

– experiment

– focus grup

– cum am generat teorii noi

– și alte tipuri de analize

De asemenea, îți arăt cum introduci datele și cum se face analiza statistică în SPSS și Excel. Plus multe altele.

Ceea ce îți arăt aici sunt pașii pe care trebuie să-i faci pentru a-ți scrie lucrarea. Nu există alți pași și alte principii. Totul ține de tine dacă vrei să te apuci serios de scris. Și să nu te apuce panica și disperarea din semestrul 2.

De asemenea, ceea ce îți explic aici, se aplică chiar dacă ești student la licență, disertație sau doctorand.

Iar informațiile se aplică tuturor domenilor de studiu.

Apasă pe butonul albastru, ca să afli cum te pot ajuta.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Lasă un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte postări asemănătoare