DiplomaDe10 Blog Ce este scrierea academică?

Ce este scrierea academică?

Ce este scrierea academică? post thumbnail image

Scrierea academică este un stil formal de scriere folosit în universități și publicații academice. Îl vei întâlni în articole de jurnal și cărți pe subiecte academice și vei fi de așteptat să-ți scrii eseurile, lucrările de cercetare și disertația în stil academic.

Scrierea academică urmează același proces de scriere ca și alte tipuri de texte, dar are convenții specifice în ceea ce privește conținutul, structura și stilul.


Scrierea academică este...

- Formală și imparțială

- Clară și precisă

- Concentrată și bine structurată

- Bine informată cu surse științifice

- Corectă și consecventă


Scrierea academică nu este...

- Personală

- Cuvinte fără sens

- Nu face apel la emoții


Tipuri de scriere academică

Cadrele universitare scriu mai ales texte destinate publicării, cum ar fi articole de jurnal, rapoarte, cărți și capitole din colecții editate. 

Pentru studenți, cele mai comune tipuri de sarcini de scris academice sunt enumerate mai jos.


1. Eseu - Un argument destul de scurt, de sine stătător, care utilizează adesea surse dintr-o clasă ca răspuns la o întrebare oferită de un instructor.

2. Lucrare de cercetare - O investigație mai aprofundată bazată pe cercetare independentă, adesea ca răspuns la o întrebare aleasă de student.

3. Teză/disertație - Proiectul de cercetare final mare întreprins la sfârșitul unei diplome, de obicei pe o temă la alegerea studentului.

4. Propunere de cercetare - O schiță a unui subiect potențial și un plan pentru o viitoare disertație sau proiect de cercetare.

5. Revizuirea literaturii - O sinteză critică a cercetării existente pe o temă, de obicei scrisă pentru a informa abordarea unei noi cercetări.

6. Raport de laborator - O rescriere a scopurilor, metodelor, rezultatelor și concluziilor unui experiment de laborator.

7. Bibliografie adnotată - O listă de referințe la surse cu o scurtă descriere sau evaluare a fiecărei surse.


Diferitele domenii de studiu au priorități diferite în ceea ce privește scrierea pe care o produc. De exemplu, în scrierea științifică este esențial să raportezi clar și precis metodele și rezultatele; în științe umaniste, accentul este pus pe construirea de argumente convingătoare prin utilizarea dovezilor textuale. Cu toate acestea, majoritatea scrierilor academice împărtășesc anumite principii cheie menite să ajute la transmiterea informațiilor cât mai eficient posibil.

Indiferent dacă scopul tău este să-ți promovezi diploma, să aplici la o școală absolventă sau să-ți construiești o carieră academică, scrierea eficientă este o abilitate esențială.


Scrierea academică este...

1. Formală și imparțială

Scrierea academică își propune să transmită informații într-un mod imparțial. Scopul este de a baza argumentele pe dovezile luate în considerare, nu pe preconcepțiile autorului. Toate afirmațiile ar trebui susținute cu dovezi relevante, nu doar afirmate.

Pentru a evita părtinirea, este important să reprezinți în mod corect munca altor cercetători și rezultatele propriilor cercetări. Aceasta înseamnă să-ți conturezi în mod clar metodologia și să fii sincer(ă) cu privire la limitările cercetării tale.

Stilul formal utilizat în scrierea academică asigură că cercetarea este prezentată în mod consecvent în diferite texte, astfel încât studiile să poată fi evaluate în mod obiectiv și comparate cu alte cercetări.

Din acest motiv, este important să dai tonul potrivit cu alegerile lingvistice. Evită limbajul informal, inclusiv argoul, contracțiile, clișeele și frazele conversaționale:

De asemenea, multe dintre constatări sunt puțin nesigure.

În plus, multe dintre constatări sunt oarecum nesigure.


2. Clară și precisă

Este important să folosești un limbaj clar și precis pentru a te asigura că cititorul știe exact ce vrei să spui. Aceasta înseamnă să fii cât mai specific posibil și să eviți limbajul vag:

- Oamenii sunt interesați de chestia asta de multă vreme. - așa nu

- Cercetătorii sunt interesați de acest fenomen de cel puțin 10 ani. - așa da

Evită să-ți acoperi afirmațiile cu cuvinte precum „poate”, deoarece acest lucru poate da impresia că nu ai încredere în argumentele tale. Gândește-te la alegerea cuvântului tău pentru a te asigura că acesta îți transmite în mod corect și direct sensul:

- Acest lucru ar putea sugera că... - așa nu

- Acest lucru sugerează că… - așa da

Limbajul sau jargonul de specialitate este obișnuit și adesea necesar în scrierea academică, care vizează, în general, un public format din alți cadre universitare din domenii conexe.

Cu toate acestea, jargonul ar trebui folosit pentru a vă face scrisul mai concis și mai precis, nu pentru a le face mai complicate. Un termen de specialitate trebuie folosit atunci când:

- Transmite informații mai precis decât un termen nespecialist comparabil.

- Este posibil ca cititorul tău să fie familiarizat cu termenul.

- Termenul este folosit în mod obișnuit de alți cercetători din domeniul tău.

Cea mai bună modalitate de a te familiariza cu tipul de jargon folosit în domeniul tău este să citești lucrări ale altor cercetători și să acorzi atenție limbajului lor.


3. Concentrată și bine structurată

Un text academic nu este doar o colecție de idei despre un subiect, ci trebuie să aibă un scop clar. 

Începe cu o întrebare relevantă de cercetare sau o declarație de teză și utilizeaz-o pentru a dezvolta un argument concentrat. Include numai informații relevante pentru scopul tău general.

O structură coerentă este crucială pentru a vă organiza ideile. 

Acordă atenție structurii la trei niveluri: structura întregului text (de ansamblu), structura paragrafelor și structura propoziției.


a. Structura de ansamblu

- Include întotdeauna o introducere și o concluzie.

- Împarte textele mai lungi în capitole sau secțiuni cu titluri clare.

- Asigură-te că informațiile sunt prezentate într-o ordine logică.


b. Structura paragrafelor

- Începe un nou paragraf când treci la o idee nouă.

- Utilizează o propoziție cu subiect la începutul fiecărui paragraf pentru a indica despre ce este vorba și realizează tranziții clare între paragrafe.

- Asigură-te că fiecare paragraf este relevant pentru argumentul sau întrebarea ta.


c. Structura propozitiei

- Folosește cuvinte de tranziție pentru a exprima conexiunile dintre diferite idei în și dintre propoziții.

- Utilizează semnele de punctuație adecvate pentru a evita fragmentele de propoziție sau propozițiile care se repetă.

- Utilizează o varietate de lungimi și structuri de propoziție.


4. Surse

Scrierea academică folosește surse pentru a-și susține afirmațiile. Sursele sunt alte texte (sau obiecte media, cum ar fi fotografii sau filme) pe care autorul le analizează sau le folosește ca dovezi. Multe dintre sursele tale vor fi scrise de alte cadre universitare; scrierea academică este colaborativă și se bazează pe cercetări anterioare.

Este important să iei în considerare ce surse sunt credibile și adecvate pentru a fi utilizate în scrisul academic. De exemplu, citarea Wikipedia este de obicei descurajată. Nu te baza pe site-uri web pentru informații; în schimb, utilizează bazele de date academice și biblioteca ta universitară pentru a găsi surse credibile.

Trebuie să citezi întotdeauna sursele în scrierea academică. Aceasta înseamnă să recunoaști ori de câte ori citezi sau parafrazezi munca altcuiva, incluzând o citare în text și o listă de referințe la sfârșit.


Citare în text: În altă parte, s-a susținut că metoda este „cea mai bună disponibilă în prezent (Smith, 2019, p. 25).

Bibliografie: Smith, J. (2019). Statistical analysis methods (2nd ed.). New York, NY: Norton.


5. Corectă și consecventă

Pe lângă respectarea regulilor de gramatică, punctuație și citare, este important să aplici în mod constant convențiile stilistice cu privire la:

- Introducerea abrevierilor

- Utilizarea timpurilor verbale în diferite secțiuni

- Scrierea cu majuscule a termenilor și a titlurilor

În unele cazuri, există mai multe abordări acceptabile între care poți alege — cel mai important lucru este să aplici aceleași reguli în mod consecvent și să verifici cu atenție textul înainte de a trimite. 

Dacă nu te simțiți încrezător în propriile abilități de scriere, te invit în programul Diplomade10.


Scrierea academică nu este...

1. Personală

Scrierea academică încearcă în general să evite să fie prea personală. Informațiile despre autor pot apărea în anumite momente – de exemplu în mulțumiri sau într-o reflecție personală – dar în cea mai mare parte textul ar trebui să se concentreze pe cercetarea în sine.

Evită întotdeauna să te adresezi cititorului direct cu pronumele de la persoana a doua „tu”. Utilizează în schimb pronumele impersonal sau o frază alternativă pentru generalizări:

- Ca profesor, trebuie să-ți tratezi elevii în mod corect.

- Profesorii trebuie să-și trateze elevii în mod corect.

Utilizarea pronumelui la persoana întâi „eu” a fost descurajată în mod similar în scrierea academică, dar este din ce în ce mai acceptată în multe domenii. Dacă nu ești sigur(ă) dacă să folosești persoana I, acordă atenție convențiilor din domeniul tău sau întrebă-ți coordonatorul.

Când te referi la tine, ar trebui să fie pentru un motiv întemeiat. Te poți poziționa și descrie ceea ce ai făcut în timpul cercetării, dar evită să introduci în mod arbitrar gândurile și sentimentele personale:

- În opinia mea…

- Cred ca…

- Îmi place/nu-mi place…

- Am realizat interviuri cu...

- susțin că…

- sper să reușesc...


2. Cuvinte de umplutură

Mulți studenți cred că scrisul lor nu este academic decât dacă este prea complicat și îndelungat. Aceasta nu este o abordare bună - în schimb, ținește-te să fii cât mai concis și direct posibil.

Dacă un termen poate fi înlocuit cu unul mai simplu, fără a-ți afecta sensul, fă-o. Evită frazele redundante în text și înlocuiește-le cu verbele frazale cu echivalentele lor de un singur cuvânt, acolo unde este posibil:

- Interesul pentru acest fenomen a continuat în anul 2018.

- Interesul pentru acest fenomen a continuat în 2018.

Repetarea este o parte a scrierii academice - de exemplu, rezumarea informațiilor anterioare în concluzie - dar este important să eviți repetarea inutilă. Asigură-te că niciuna dintre propozițiile tale nu repetă un punct pe care l-ai spus deja în cuvinte diferite.


3. Emotiv și grandios

Un text academic nu este același lucru cu un text literar, jurnalistic sau de marketing. Deși încă încerci să fii convingător, multe tehnici din aceste stiluri nu sunt adecvate într-un context academic. Mai exact, ar trebui să eviți apelurile la emoție și pretențiile umflate.

Deși este posibil să scrii despre un subiect care este sensibil sau important pentru tine, scopul scrierii academice este să comunici clar idei, informații și argumente, nu să inspire un răspuns emoțional. Evită folosirea unui limbaj emoțional sau subiectiv:

- Această tragedie oribilă a fost, evident, una dintre cele mai grave catastrofe din istoria construcțiilor.

- Rata răniților și mortalității în urma acestui accident a fost printre cele mai ridicate din istoria construcțiilor.

- Elevii sunt uneori tentați să argumenteze subiectul lor cu afirmații exagerate, nesusținute și un limbaj înflorit. Rămâi la argumente specifice, fundamentate, pe care le poți susține cu dovezi și nu exagera:

- Charles Dickens este cel mai mare scriitor al perioadei victoriane, iar influența sa asupra întregii literaturi ulterioare este enormă.

- Charles Dickens este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori ai perioadei victoriane și a avut o influență semnificativă asupra dezvoltării romanului englez.


Lista de verificare a scrierii academice

Utilizează lista de verificare de mai jos pentru a evalua dacă ai respectat regulile unei scrieri academice eficiente.

Checklist

1. Evit termenii și contracțiile neoficiale.

2. Evit pronumele de persoana a doua („tu”).

3. Evit limbajul emoționant sau exagerat.

4. Evit cuvintele și frazele redundante.

5. Evit jargonul inutil și definesc termeni acolo unde este necesar.

6. Prezint informațiile cât mai precis și corect posibil.

7. Folosesc tranziții adecvate pentru a arăta conexiunile dintre ideile mele.

8. Textul meu este organizat logic folosind paragrafe.

9. Fiecare paragraf este concentrat pe o singură idee, exprimată într-o propoziție tematică clară.

10. Fiecare parte a textului se referă la teza sau întrebarea mea centrală de cercetare.

11. Îmi susțin afirmațiile cu dovezi.

12. Folosesc timpurile verbale adecvate în fiecare secțiune.

13. Îmi citez sursele folosind un stil de citare unitar.

Dacă vrei să știi cum să-ți scrii lucrarea de licență, disertație, doctorat sau articole științifice... te invit în programul Diplomade10. 

Află mai multe de pe butonul albastru.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Lasă un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte postări asemănătoare