DiplomaDe10 Blog Componenta teoretică a lucrării de licență, disertație și doctorat

Componenta teoretică a lucrării de licență, disertație și doctorat

Bun Găsit,

Componenta teoretică a lucrării de licență, disertație sau doctorat trece prin 2 faze. Iată care sunt acestea:


Faza I: identificarea şi studierea bibliografiei generale

✓ va asigura viziunea de ansamblu asupra fenomenului / procesului cercetat: aceasta impune trecerea în revistă a unui volum însemnat de materiale (tratate, monografii) care conţin informaţii referitoare la domeniul ales

✓ va oferi o imagine reală asupra:

– modalităţii de cercetare ştiinţifică a problemei abordate

- rezultatelor obţinute până în prezent

– elementelor mai puţin elucidate

– cerinţelor concrete pe care le impune cercetarea viitoare


Faza a II-a: identificarea şi parcurgerea bibliografiei de specialitate

✓ va asigura analiza aprofundată şi cunoaşterea riguroasă a cadrului de manifestare a fenomenului/procesului cercetat

- presupune extinderea cercetării asupra articolelor științifice, buletinelor statistice, site-urilor specializate, etc.

Iată cum se face:


Sistematizarea şi utilizarea surselor bibliografice

Identificarea şi selectarea materialului informativ, și apoi studierea bibliografiei relevante se vor face în mod ordonat și sistematic, respectând următoarele etape:


a. Identificarea surselor care abordează problematica ce constituie obiectul lucrării:

✓ surse: biblioteci (fizice/online), sisteme naţionale / internaționale de documentare, baze de date / publicații științifice

✓ ordonarea surselor concrete (cărți, articole, rapoarte/studii): în funcție de:

(1) gradul de interes pe care îl prezintă în tratarea temei lucrării; 

(2) succesiunea utilizării pe capitole şi părţi ale lucrării.


b. Examinarea sumară a informaţiilor din sursele bibliografice identificate:

✓ scop: estimarea cantităţii informaţionale disponibile

✓ presupune citirea “pe diagonală” a textelor, în vederea formării unei viziuni de ansamblu asupra modalităţii de tratare a temei abordate


c. Investigarea, studierea atentă a materialelor bibliografice

✓ scop: aprofundarea temeinică a materialului documentar

✓ presupune lecturarea integrală a lucrării, concentrarea asupra ideilor esenţiale şi evidenţierea corelaţiilor dintre ele

✓ instrument suport: fișa de lectură/studiu

- scop: identificarea din fiecare sursă a pasajelor, tezelor şi exemplificărilor semnificative & gruparea sistematizată a informaţiilor

- fişele pot fi ordonate pe surse bibliografice, sau pe capitole şi părţi ale lucrării 

– în funcţie de obiectivele urmărite în tratarea acestora

- realizarea fişelor va spori eficacitatea şi operativitatea activităţii în etapa redactării lucrării 

– o întocmirea corectă a fişelor necesită consemnarea atentă pentru fiecare sursă bibliografică a elementelor de identificare (numele autorului, titlul lucrării, locul şi anul apariţiei, pagina), alături de ideile semnificative ale textului studiat, redate într-o formă clară şi concisă

- dacă se doreşte reţinerea unor idei / pasaje exact în forma în care apar în materialele consultate, acestea vor fi consemnate în fişă sub formă de citate şi vor fi încadrate în lucrare între ghilimele – cu trimitere la sursă


d. Valorificarea informaţiilor obţinute prin sistematizarea şi prelucrarea acestora

✓ scop: construirea unei poziţii personale în aprecierea şi interpretarea datelor culese şi stabilirea corelaţiilor dintre acestea

✓ presupune evaluarea riguroasă a eficienţei informaţiilor obţinute şi a modalității de aplicare a acestora în studiul ce urmează a fi realizat, în vederea conturării unor noi direcţii de analiză şi cercetare în problematica abordată

Dacă ai nevoie de planul complet despre cum să-ți faci lucrarea, înscrie-te în cursul Diplomade10.

De asemenea, ceea ce îți explic aici, se aplică chiar dacă ești student la licență, disertație sau doctorand.

Iar informațiile se aplică tuturor domenilor de studiu.

Apasă pe butonul albastru, ca să afli cum te pot ajuta.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Lasă un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte postări asemănătoare