DiplomaDe10 Blog Structura și elementele unei lucrări de licență în domeniul Drept

Structura și elementele unei lucrări de licență în domeniul Drept

Bun găsit,

O lucrare de licență în domeniul Dreptului urmează anumite structuri și conține elemente specifice pentru a reflecta cercetarea și înțelegerea dvs. a subiectului ales. Iată o orientare asupra elementelor cheie pe care ar trebui să le conțină o lucrare de licență la Drept:

Introducere:

Prezentarea subiectului și importanța acestuia în domeniul dreptului.
Enunțarea obiectivelor și întrebărilor de cercetare.
Delimitarea contextului și prezentarea structurii lucrării.

Revizuirea literaturii:

Prezentarea cercetărilor anterioare relevante pentru subiect.
Identificarea teoriilor, conceptelor și perspectivelor importante în domeniul studiat.
Evaluarea critică a literaturii existente și identificarea golurilor în cunoștințele curente.

Metodologie:

Descrierea detaliată a metodelor de cercetare folosite (studiu de caz, analiză de documente, cercetare bibliografică etc.).
Argumentarea alegerii metodelor și explicația modului în care au fost aplicate pentru a răspunde la întrebările de cercetare.

Prezentarea legislației și a jurisprudenței relevante:

Expunerea legilor și a regulamentelor care sunt relevante pentru subiect.
Analiza jurisprudenței sau a deciziilor relevante ale instanțelor de justiție legate de subiectul abordat.

Analiza și discuția rezultatelor:


Prezentarea datelor și a informațiilor colectate prin intermediul metodelor de cercetare.
Interpretarea rezultatelor în contextul literaturii existente și a obiectivelor cercetării.
Argumentarea concluziilor dvs. pe baza analizei.

Concluzii:

Rezumatul rezultatelor și răspunsurile la întrebările de cercetare.
Evaluarea modului în care rezultatele susțin sau nu susțin ipotezele sau obiectivele inițiale.
Sugestii pentru cercetare viitoare și implicațiile rezultatelor pentru domeniul dreptului.

Bibliografie:

Listarea tuturor surselor utilizate în lucrare, inclusiv cărți, articole, decizii judiciare, legislație etc.

Anexe (opțional):

Documente, tabele, diagrame sau alte materiale care susțin argumentele din text.

Rezumat/executiv (abstract):

Un rezumat concis al lucrării, care oferă o privire de ansamblu asupra subiectului, obiectivelor, metodelor și rezultatelor.

Asigurați-vă că lucrarea este structurată în mod logic și coerent, cu o prezentare clară și argumente bine susținute. Citările și referințele bibliografice trebuie să fie făcute în conformitate cu standardele de citare acceptate în domeniul dreptului, cum ar fi stilul APA sau stilul juridic specific țării dvs.

Fiți atent la originalitate și asigurați-vă că toate sursele folosite sunt citate corect și că respectați standardele academice în ceea ce privește plagiatul. De asemenea, lucrați îndeaproape cu coordonatorul dvs. de licență pentru a obține îndrumare și feedback pe parcursul procesului de scriere.

Descoperă mai multe detalii pe butonul albastru.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Alte postări asemănătoare