DiplomaDe10 Blog Structura și elementele unei lucrări de licență în domeniul Farmacie

Structura și elementele unei lucrări de licență în domeniul Farmacie

Bun găsit,

O lucrare de licență în domeniul Farmaciei urmează anumite reguli și conține elemente specifice pentru a reflecta cercetarea și înțelegerea dvs. a subiectului ales. Iată o structură orientativă și elementele cheie pe care ar trebui să le conțină o lucrare de licență la Farmacie:

Introducere:

Prezentarea subiectului și importanța acestuia în domeniul farmaceutic.
Enunțarea obiectivelor și întrebărilor de cercetare.
Descrierea contextului și prezentarea structurii lucrării.

Revizuirea literaturii:

Prezentarea cercetărilor anterioare relevante pentru subiect.
Identificarea teoriilor, conceptelor și perspectivele importante în domeniul studiat.
Evaluarea critică a literaturii existente și identificarea lacunelor în cunoștințele actuale.

Metodologie:

Descrierea detaliată a metodelor de cercetare utilizate (analiză de laborator, studiu clinic, cercetare bibliografică etc.).
Argumentarea alegerii metodelor și explicarea modului în care acestea au fost aplicate pentru a răspunde la întrebările de cercetare.

Prezentarea subiectului farmaceutic:

Explicarea detaliată a subiectului abordat, fie că este vorba despre un medicament, un proces farmaceutic sau alt aspect relevant.
Prezentarea informațiilor de bază, a proprietăților, a mecanismelor de acțiune etc.

Analiza și discuția rezultatelor:

Prezentarea și interpretarea datelor sau informațiilor obținute în urma cercetării.
Discuția asupra relevanței rezultatelor în contextul literaturii existente și a obiectivelor cercetării.

Concluzii:

Rezumatul rezultatelor și răspunsurile la întrebările de cercetare.
Evaluarea modului în care rezultatele susțin sau nu susțin ipotezele sau obiectivele inițiale.
Sugestii pentru cercetare ulterioară și implicații practice în domeniul farmaceutic.

Bibliografie:

Enumerarea tuturor surselor utilizate în lucrare, cum ar fi cărți, articole, studii de cercetare, legislație specifică etc.

Anexe (opțional):

Materiale suplimentare, cum ar fi tabele, grafice, imagini sau alte documente relevante.

Rezumat/executiv (abstract):

Un rezumat concis al lucrării, care oferă o privire de ansamblu asupra subiectului, metodelor, rezultatelor și concluziilor.
Asigurați-vă că lucrarea este scrisă într-un stil coerent și logic, iar argumentele sunt susținute de date și referințe relevante. În plus, citările și referințele trebuie să respecte normele de citare din domeniul farmaceutic și standardele academice în ceea ce privește evitarea plagiatului. 

Descoperă mai multe detalii pe butonul albastru.

Despre Lorena

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Alte postări asemănătoare