DiplomaDe10 Blog Teme licență economie

Teme licență economie

Trebuie să-ți alege tema de licență, disertație sau doctorat pe economie?

Este foarte important ce temă îți vei alege, pentru că în funcție de aceasta vei știi ce să abordezi în scrierea lucrării.

Economia înseamnă a face alegeri în fața penuriei și incertitudinii și a asigura că alocarea resurselor se face în mod eficient și eficient. Ceea ce a fost popularizat de scriitori, cercetători și filozofi precum Adam Smith în anii 1770, a devenit un domeniu cu o relevanță și o importanță semnificativă în societatea de astăzi, care este foarte financiarizată și globalizată. Datând din scolastica medievală, precum și din literatura publicată în secolul al XV-lea și al XVIII-lea, prin secolul al XIX-lea, preocupările economiei s-au concentrat în mare măsură pe aspecte precum alegerile indivizilor, împrumutul, banii, consumul și producția, ocupațiile și ocuparea forței de muncă, piețele, comerțul, prețurile activelor, impozitele și, cel mai recent, comportamentul uman în legătură cu deciziile economice.

Există o multitudine de studii de cercetare, în literatura existentă, care au fost efectuate în legătură cu preocupările de mai sus și multe dintre acestea au dus la o serie de modele care încearcă să ofere posibile explicații la problemele lumii reale. Pe măsură ce lumea continuă să evolueze odată cu apariția progreselor tehnologice care au crescut ritmul transformării și globalizării, noi domenii în economie au apărut ca ținte de cercetare valoroase. Următoarele sunt posibile subiecte de disertație de economie din care să alegeți pentru proiectul tău de cercetare academică în economie.

Teme economice

Acestea sunt teme ce se concentrează pe descrierea și analizarea tiparelor și tendințelor în comportamentul și activitatea umană pentru a înțelege procesele și factorii care modelează și afectează peisajele economice și culturale. În cadrul regiunilor și localităților, există o mare dinamică care modelează natura și amploarea activității economice. Mai jos sunt câteva sugestii pentru subiecte de cercetare economică:

 1. Impactul culturilor locale și regionale asupra modelării dezvoltării economice antreprenoriale.
 2. Poate fi exportată atitudinea antreprenorială? Rolul emigranților în introducerea de noi atitudini antreprenoriale.
 3. Diferențele de comportament antreprenorial în zonele rurale și urbane.
 4. Există vreo relație între industriile mature care domină orașele mici și factorii lor culturali locali?
 5. Rolul culturii locale în promovarea rețelelor regionale de inovare.
 6. Politici naționale, regionale și locale de sprijinire a clusterelor locale: oportunități.
 7. Cum poate sprijini politica crearea unui cluster local?
 8. Sunt rețelele afectate de proximitatea locală? Diferențele dintre rețelele co-localizate și dispersate.
 9. Impactul probabil al Brexit-ului asupra rezultatelor politicilor care modelează economia locală în orașele din Marea Britanie.
 10. Un model pentru dezvoltarea incubatoarelor de tehnologie a informației și comunicațiilor în Marea Britanie. Analiza concentrării. Top 50 companii IT.
 11. Ce cauzează divergența regională? O analiză a celor mai bogate și sărace regiuni din România.
 12. Geografia economică a recesiunii. Diferența dintre economia regională și cea a orașului în România.
 13. Înțelegerea progresului educațional la nivel local: o comparație a orașelor de nord și de sud din România.
 14. Cum a contribuit COVID la volatilitatea prețurilor caselor în diferite orașe din România.
 15. Modul în care blocarea COVID a afectat viața socială a marilor orașe.
 16. Va provoca coronavirusul un mare exod de oraș?

Teme de licență, disertație, teză de doctorat de sociologie economică

Sociologia economică se referă la aspectele sociologice care influențează indicatorii economici și relația acestora cu rezultatele sociale. Este studiul modului în care condițiile materiale de viață sunt produse și reproduse prin procese sociale și acoperă în linii mari sociologia piețelor și sociologia consumurilor. Subiectele posibile ale disertației economice în acest domeniu includ:

 1. Rolul rețelelor sociale în sprijinirea activităților de inovare în industriile mature.
 2. Sprijinul financiar și non-financiar al familiei în dezvoltarea antreprenoriatului de succes.
 3. Rețeaua privată ca facilitator al start-up-ului.
 4. Explorarea diferențelor dintre încredere și putere în sistemele productive locale.
 5. Contractele sociale și presiunea de la egal la egal ca sursă a dezvoltării industriei tradiționale în România.
 6. Mixul cultural poate crește productivitatea în industriile creative? Dovezi din România.
 7. Rolul capitalului social și intelectual în locurile rurale din România.
 8. Este capitalul social un factor critic în industriile creative britanice?
 9. Cum pot universitățile să profite de rețelele sociale pentru a induce acțiuni antreprenoriale în rândul studenților lor?
 10. Rolul și contribuția antreprenoriatului social în România.
 11. Impactul economic al migrației din diferite regiuni ale lumii către România. Analiză comparativă între UE și migrația non-UE.
 12. Relația dintre dezvoltarea economică și cea socială
 13. Convergența sistemelor economice în urma globalizării și implicațiile acestora asupra dezvoltării sociale în economiile naționale dezvoltate, emergente și în curs de dezvoltare.

Teme de licență, disertație și teză de doctorat de economie instituțională

Economia instituțională se referă la o varietate de tradiții economice care se preocupă de instituțiile sociale care sunt legate de consumul, distribuția și producția de bunuri și servicii, precum și relațiile sociale corespunzătoare. În esență, economia instituțională are un domeniu de cercetare relativ larg și se consideră că are legături relativ strânse cu alte discipline precum antropologia, sociologia economică, psihologia, istoria economică, economia comportamentală, finanțele comportamentale, știința fizică, managementul și studiile de afaceri și în prezent. știința neuro, cognitivă și a creierului. Acest lucru implică faptul că există diverse subiecte de disertație care pot intra în categoria Economie instituțională; unele dintre acestea includ următoarele.

 1. O evaluare a implicațiilor metodologiilor de Economie Instituțională pentru analiza pieței imobiliare.
 2. Un studiu al modului în care ipotezele teoretice ale nivelului microanalitic al Noii Economii Instituționale (NIE) influențează alegerea structurilor de guvernare ale unei firme.
 3. Cum afectează obiceiurile și rutinele productivitatea? Cazul (o industrie).
 4. Cum influențează amestecul cultural asupra organizării firmelor din România?
 5. Reziliența la scăderea economică într-o economie emergentă: rolul capacităților sociale.
 6. Constrângeri financiare, încredere și performanțe la export: cazul IMM-urilor din România.
 7. Eficiența pe piața imobiliară din România: o perspectivă instituțională.
 8. Costuri de tranzacție și dezvoltare economică.
 9. O analiză teorie bazată pe resurse pentru cooperarea între firme.
 10. Cum poate economia costurilor de tranzacție să țină cont de colaborarea între firme?
 11. Proprietatea și controlul în România: o analiză instituțională.
 12. Instituții și politici de libertate economică: efecte diferite asupra veniturilor și creșterii.
 13. Cum se leagă experiența de muncă cu antreprenoriatul?
 14. Aspecte educaționale ale antreprenoriatului. Rolul școlii formale în promovarea capacităților antreprenoriale în România.
 15. Antreprenoriat latent: Regatul Unit vs Europa.

Teme de licență, disertație și teză de doctorat de microeconomie

Microeconomia are de-a face cu cererea și oferta și cu modul în care acestea interacționează pe diverse piețe. Este și preocupat de modul în care agenții economici, adică factorii de decizie individuali (atât consumatorii, cât și producătorii) se comportă în diferite medii economice. Scopul general al cercetării microeconomice este de a identifica stimulentele diferiților agenți și compromisurile cu care se pot confrunta. Pentru a înțelege comportamentul indivizilor în ceea ce privește luarea deciziilor economice, cercetătorii construiesc diverse modele, folosesc date și efectuează experimente.

Următoarele sunt exemple de subiecte pe „Microeconomie”:

 1. Evoluția consumului casnic în România în ultimii 10 ani: Tendințe în comportamentul consumatorilor.
 2. Sunt fuziunile și achizițiile legate de productivitate în firmele din România?
 3. Este salariul minim încă relevant în economia România?
 4. Sectorul britanic de retail devine mai puțin oligopol? O analiză a impactului noilor supermarketuri.
 5. Sunt piețele oligopolistice românești cu adevărat oligopolistice?
 6. Condiții de existență a unei firme de cunoștințe.
 7. Caracteristicile organizației inovatoare din România.
 8. Sunt firmele din Marea Britanie mai inovatoare decât omologii lor europeni?
 9. Impactul politicii regionale europene asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) românești.
 10. Piața energiei din România: O abordare microeconomică.
 11. Impactul reglementării asupra industriilor britanice: Studiul de caz al sectorului energetic din România.
 12. Mărimea firmei afectează profiturile firmei? Dovezi de la firmele de telecomunicații din România.
  Teoria jocurilor și teoria deciziei.

Teme de licență, disertație și teză de doctorat de macroeconomie

Macroeconomia se preocupă de modul în care funcționează economia generală și de modul în care toate piețele interacționează pentru a genera fenomene mari pe care economiștii le numesc variabile agregate. Studiază lucruri precum ocuparea forței de muncă, produsul intern brut, inflația, venitul național, ocuparea forței de muncă și interacțiunea dintre economia globală și piețele financiare.

Următoarele sunt exemple de subiecte de lucrări pe „Macroeconomie”:

 1. Cum afectează ratele dobânzilor consumul în România?
 2. Care este rolul evoluției dolarului în cheltuielile România?
 3. Amploarea impactului modificărilor prețului petrolului asupra consumului din Regatul Unit.
 4. Impactul Brexit-ului asupra cheltuielilor consumatorilor din Marea Britanie.
 5. Impactul Brexit-ului asupra ocupării forței de muncă și a forței de muncă în Marea Britanie.
 6. Ce factori influențează inegalitatea salarială în Marea Britanie?
 7. Evoluția cursurilor de schimb în România: Cauze și consecințe.
 8. Economii ale gospodăriilor cu dobândă negativă în România.
 9. Impactul politicii agricole comune (PAC) asupra agriculturii românești.
 10. Creșterea economică și productivitatea.
 11. Ratele dobânzilor și investițiile străine directe în România.
 12. Brexit și investiții străine directe în Marea Britanie.
 13. Transferul politicii monetare pentru Regatul Unit după Brexit.
 14. Dezvoltarea politicii monetare a Marii Britanii.
 15. Afectează inflația profiturile firmelor din România?
 16. Determinant macroeconomic al prețurilor caselor în România.
 17. Șomajul și mobilitatea regională a forței de muncă în România.
 18. Impactul finanțării asupra creșterii economice.
 19. Creșterea economică și șomaj.
 20. Macroeconomia antreprenoriatului IMM-urilor în România.
 21. Recesiunea economică globală și factorii care contribuie la aceasta.
 22. Este sistemul de asigurări din România viabil din punct de vedere economic?
 23. Cum afectează criza financiară greacă economia UE în timp?
 24. Impactul inegalității veniturilor COVID în România.
 25. Coronavirus și inegalitatea salarială: cazul sectorului de producție din România.
 26. COVID și recesiunea economică: Va fi impactul mai pronunțat decât recesiunea financiară din 2007?
 27. Rolul tehnologiei informației în dezvoltarea economică.
 28. Inegalitatea socială: diferența dintre bogăție și venit.
 29. De ce este necesară asigurarea pentru dezvoltarea economică a unei țări?
 30. Cum este împărțită sarcina fiscală între cumpărători și vânzători în România?
 31. Informații asimetrice și selecția adversă a pieței: Un studiu de caz al pieței asigurărilor din România.
 32. Chirii economice și venituri din transfer în România.

Teme de licență, disertație și teză de doctorat pentru dezvoltare regională

Această disciplină se concentrează pe înțelegerea dinamicii regiunilor ca economii mai mici, cu propriile circumstanțe și rezultate. Accentul se pune pe funcționarea internă a economiilor regionale, precum și pe interacțiunea acestora cu alte regiuni. Există o componentă a creșterii și dezvoltării economice la nivel regional. Sugestiile de mai jos vă vor oferi idei suplimentare pentru subiectele lucrării de economie:

 1. Dezvoltarea regională și profitabilitatea afacerilor. Care sunt factorii care stau la baza acestei relații?
 2. Contribuția rețelelor antreprenoriale la dezvoltarea regională.
 3. Implicațiile și dezvoltarea politicii de dezvoltare regională în România.
 4. Infrastructuri și dezvoltare regională. Cum poate rețeaua feroviară și rutieră să explice diferențele de dezvoltare a regiunilor din România.
 5. Avantaj comparativ regional în resursele naturale și dezvoltarea regională.
 6. Efectul politicii regionale în jurul start-up-urilor asupra dezvoltării regionale: mai multe firme noi sau mai vechi?
 7. Rolul tehnologiei internetului în bandă largă în dezvoltarea regională: corelația între vitezele internetului și dezvoltarea regională?
 8. Investiții publice și producție regională.
 9. Robustețea instituțiilor regionale și dezvoltarea.
 10. Aspecte regionale ale antreprenoriatului în România.
 11. Diferențele între tipurile și amploarea antreprenoriatului și șomajului în România, Grecia, Bulgaria.

Teme de licență, disertație și teză de doctorat privind ocuparea forței de muncă/economia muncii

Ocuparea forței de muncă este considerată un concept cheie în economie și semnificația sa se reflectă în percepția că oamenii la locul de muncă sunt priviți ca indivizi/grupuri de indivizi implicați în producția de servicii și bunuri. O astfel de producție necesită capital uman și timp; astfel, organizațiile de diferite tipuri plătesc oamenii care sunt implicați în procesul de producție, oferindu-le venituri care sunt ulterior utilizate pentru a stimula activitatea economică. În macroeconomie, ratele scăzute ale ocupării forței de muncă la nivel național pot semnala o subdezvoltare sau o depresie de lungă durată, în timp ce ratele ridicate ale ocupării forței de muncă la nivel național pot semnala creșterea și dezvoltarea economică. Mai jos este o listă de subiecte care acoperă domeniul economiei ocupării forței de muncă.

 1. Munca de acasă sau de la birou și bunăstarea angajaților: Cazul pandemiei de COVID.
 2. Un studiu despre modul în care angajarea flexibilă afectează sprijinul politic pentru protecția politicii sociale.
 3. Impactul inegalității de gen în ocuparea forței de muncă asupra creșterii economice și a productivității forței de muncă.
 4. Influența ciclurilor economice asupra ocupării forței de muncă, a productivității forței de muncă și a inovației: un studiu al industriilor prelucrătoare.
 5. Grupuri locale de șomaj în România.
 6. Factorii care determină munca independentă în România.
 7. Efectele salariului minim asupra angajării în România.
 8. Cum afectează inovația tehnologică șomajul în România? Dovezi din industriile prelucrătoare.
 9. O comparație a activității independente în Europa.
 10. Politici guvernamentale în sprijinul angajării pe cont propriu.
 11. Efectele imigrației asupra ocupării forței de muncă și a productivității românești.

Teme de licență, disertație și teză de doctorat privind economia financiară

Economia financiară se concentrează asupra schimburilor în care banii de un tip sau altul sunt probabil să apară de ambele părți ale unei tranzacții. Piețele financiare sunt cruciale în facilitarea acestor schimburi la un cost de tranzacție relativ redus. În multe astfel de cazuri, suma de bani care va fi transferată în viitor este incertă. Economiștii financiari se confruntă astfel atât cu timpul, cât și cu incertitudinea. Adesea, acesta din urmă este numit risc. Economia financiară este astfel o ramură a economiei care examinează utilizarea și distribuția resurselor economice pe piețele financiare în care deciziile trebuie luate în condiții de incertitudine.

Următoarele sunt exemple de subiecte pe „Economia financiară”:

 1. Cum a afectat pandemia de coronavirus bursa din România?
 2. Cum este FTSE afectat de ratele dobânzilor?
 3. CAPM măsoară riscul acțiunilor listate pe FTSE 100?
 4. Cum afectează comportamentul FSTE 100 creșterea economică?
 5. Finanțarea comportamentală: un studiu asupra motivației investitorilor britanici.
 6. Factorii determinanți ai datoriei corporative în România.
 7. Rolul pieței private equity și datoriilor în finanțele IMM-urilor din România.
 8. Obțin IMM-urile rate de profitabilitate mai mari decât marile corporații din România?
 9. Structura financiară a firmelor românești.
 10. Piețele financiare și intermedierea financiară în România.
 11. Componentele temporare și permanente ale prețurilor activelor în România.
 12. Capitalul și structura financiară a companiilor din România.
 13. Protecția investitorilor și guvernanța corporativă: comparație între piața financiară din UE și cea din SUA.
 14. Incertitudine politică asupra prețurilor activelor.

Dacă ai nevoie de ajutor pe scrierea lucrării, cum să o structurezi, cum să-ți alegi materialele de scriere, cum să o scrii efectiv și cum să faci studiul de caz… apasă pe butonul albastru pentru mai multe detalii.

Salut,

Sunt Lorena și sunt primul coach de scriere academică din România.

Sunt doctor în economie și am finalizat și un program de postdoctorat la o universitate de renume.

Din 2021 am devenit fondatoarea Diplomade10.ro.

Am fondat această școală pentru a-i ajuta pe studenți, masteranzi și doctoranzi să scape de teama de ce vor scrie în lucrare și mai ales cum vor scrie.

Este nevoie să evoluăm în domeniul cercetării, să venim cu noi soluții pentru a face o lume mai bună.

Dacă ai orice nelămuriri, te rog să-mi scrii. 

Lasă un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte postări asemănătoare